Castellano English   
Grup de Neuroquímica
Visiteu:
 

Estem a:

Unitat de Bioquímica
Facultat de Medicina, UB
c/ Casanova 143
08036 Barcelona
Telèfon: 93 402 4525
Fax: 93 403 5882

 
 

Activitats de docència

A més a més de la docència regular als cursos primer, segon i tercer dels graus de Medicina, Ciències Biomèdiques i Enginyeria Biomèdica, fem recerca per la innovació de la docència de Bioquímica i Biología Molecular en l’àmbit de la biomedicina. En aquest sentit hem desenvolupat dos projectes d’innovaciò docent patrocinats pel Gabinet d’Avaluació i Innovaciò universitària (GAIU) de la UB.

Tambè participem a la docència de tercer cicle mitjançan col·laboracions amb departaments d’altres universitats europees. D’aquestes activitats destaquem:

Projectes de innovació docent

Ajudes per la promoció de la cultura científica, tecnològica i de la innovació. (2012-2013) FECYT Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología)

Projecte de Millora de la innovació docent (2007-2009) BIODEM Institut de ciències de l'educació, UB

Projecte de Millora de la qualitat docent de les universitats catalanes (MQD) (2006-2008) Impacte de les innovacions docents a "Bioquímica i Biologia Molecular" de la llicenciatura de Medecina realitzades en aplicació dels principis de l'EEES Institut de Ciències de l'Educació, UB

Projecte pilot d'implementació del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona (2006-2007) Participació per preparació i disseny d'un curs de Bioquímica i Biologia Molecular. UB

Projecte de Desenvolupament de Recursos Docents en Suport Multimèdia (2002—2004). Disseny d’una aplicació interactiva d’aprenentatge a l’ensenyament de medicina. Aplicació a l’assignatura Estructura i Funció del Sistema Nerviós. Gabinet d’Avaluació i Innovaciò universitària, UB.

Projecte de Formació Pedagògica del Professorat (2001). Guia projecte docent: una àrea científica (Bioquímica i Biologia Molecular) en un marc curricular. Gabinet d’Avaluació i Innovaciò universitària, UB.

Darreres publicacions

Gimeno-Bayón J, Cester I, Rodríguez MJ, "Comando Microgila” Curtmetratge. Veure en YouTube. Veure en Vimeo (25/11/2014)

Rodríguez MJ, Mahy N  "Portfolio and Competences through Medical Biochemistry and Molecular Biology” Case study 8 (DV21-11) in WP6: Integration of the Bologna Process within Medical Schools in Bologna Countries. MEDINE2 Thematic Network Website: http://medine2.com/Public/package_06.html (31/10/2014)

Rodríguez MJ, Rivera F, Mahy N  "Portafolio y competencias transversales a través de la Bioqímica y Biología molecular en medicina" (2007) En CD-Room: Seminario Internacional de RED-U 2-07. pp1-6; I

Rodríguez MJ, Mahy N  "Docencia , investigación e innovación. Nuevos retos y nuevos problemas para el profesorado universitario"(2007). En CD-Room: IV Foro sobre la Evaluación Superior y la Investigación CO-43:128, pp 1-19 ISBN: 978-84-690-8321-5

Rodríguez MJ., Rivera F, Mahy N. "Adquisición de competencias transversales a través de la Bioquímica y Biología Molecular en Medicina" (2006). En CD-Rom: IV Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación "La competencia Docente" Barcelona . ISBN: 84-7653-886-3