Castellano English   
Grup de Neuroquímica
Visiteu:
 

Estem a:

Unitat de Bioquímica
Facultat de Medicina, UB
c/ Casanova 143
08036 Barcelona
Telèfon: 93 402 4525
Fax: 93 403 5882

 
 

Activitats de recerca

Paper de la micròglia en l'esclerosi múltiple

El nostre principal objectiu científic és investigar els mecanismes moleculars i cel·lulars d’adaptació al dany cerebral i als processos neurodegeneratius. Hem demostrat que el canal KATP té un paper central en el control de la reacció microglial i és un potent regulador de la supervivència neuronal i la neurogènesi en les primeres fases de l’ictus cerebral i en un model d’esclerosi múltiple.

Hem realitzat un estudi genètic en una cohort de malalts d’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i vam trobar una associació entre dos polimorfismes del gen CX3CR1, expressat a la micròglia, i l´índex de progressió de la malaltia.

Resultats més recents

Recentment hem demostrat que la micròglia expressa el canal de calci depenent de voltatge de tipus L i que aquest canal participa en el control de la secreció microglial de citocines en condicions de neuroinflammació.

També hem trobat que l’efecte antiinflamatori del diazoxido potencia els processos de neurogènesi a la lesió excitotòxica en el hipocamp de la rata. Això indica que l’activació del canal KATP microglial és important en la regulació de la neurogènesi induïda per una lesió cerebral.

Finalment, hem trobat que polimorfismes dels gens que codifiquen pel canal KATP s'associen amb un increment de l'índex de progressió de l'ELA i modifiquen la supervivència en una cohort de pacients espanyols, la qual cosa pot estar relacionat amb la neuroinflamació associada a la malatia.

Marcatje de las cèl·lules microgliales formades de nou a la lesió hipocampal

Últimes publicacions

Vidal-Taboada JM, Pugliese M, Salvadó M, Gámez J, Mahy N, Rodríguez MJ. (2018) “KATP Channel Expression and Genetic Polymorphisms Associated with Progression and Survival in Amyotrophic Lateral Sclerosis”. Mol Neurobiol [Ahead of print].

Rodriguez MJ, Mahy N. (2016) “Neuron-microglia interactions in motor neuron degeneration. The inflammatory hypothesis in amyotrophic lateral sclerosis revisited” Curr Med Chem 23:4753-4772. (Baixar-ho)

Martinez-Moreno M, Vidal-Taboada JM, Ortega FJ, Batlle M, Mahy N, Rodriguez MJ. (2016) “Diazoxide enhances excitotoxicity-induced neurogenesis and attenuates neurodegeneration in the rat non-neurogenic hippocampus” Neuroscience 333:229-243. (Baixar-ho)

Espinosa-Parrilla J, Pugliese M, Mahy N, Rodríguez MJ. (2016) “Neuroprotection: A new therapeutic approach of relapsing remitting multiple sclerosis” cap 13 in Trending topics in Multiple sclerosis; p. 307-328. Ed. González-Quevedo A. (2016) InTech, Rijeka. (Baixar-ho)

Vidal-Taboada JM, López-López A, Salvado M, Lorenzo L, García C, Mahy N, Rodriguez MJ, Gámez J. (2015) “UNC13A confers risk for sporadic ALS and influences survival in a Spanish cohort” J Neurol 262:2285-2292. (Baixar-ho)

Batlle M, Ferri L, Andrade C, Ortega J, Vidal-Taboada JM, Pugliese M, Mahy N, and Rodríguez MJ. (2015) “Astroglia-microglia crosstalk during neurodegeneration in the rat hippocampus” BioMed Res Int 2015 (ID 102419): 1-15. (Baixar-ho)

Espinosa-Parrilla JF, Martínez-Moreno M, Gasull X, Mahy N, and Rodríguez MJ. (2015) “The L-type voltage-gated calcium channel modulates microglial pro-inflammatory activity” Mol Cell Neurosci 64:104-115. (Baixar-ho)

Bosch MN, Pugliese M, Andrade C, Gimeno-Bayón J, Mahy N, and Rodríguez MJ. (2015) “Aβ immunotherapy reduces amyloid plaques and astroglial reaction in aged domestic dogs” Neurodeg Dis 15:24-37. (Baixar-ho)

Ortega FJ, Vukovic J, Rodríguez MJ, and Bartlett PF (2014) "Blockade of microglial KATP-channel abrogates suppression of inflammatory-mediated inhibition of neural precursor cells" Glia 62:247-258. (Baixar-ho)

Gimeno-Bayón J, López-López A, Rodríguez MJ, and Mahy N. (2014) "Glucose pathways adaptation supports acquisition of activated microglia phenotype" J Neurosci Res 92:723-731. (Baixar-ho)

López-López A, Gámez J, Syriani E, Morales M, Salvado M, Rodríguez MJ, Mahy N, and Vidal-Taboada JM (2014) "CX3CR1 is a modifying gene of survival and progression in Amyotrophic Lateral Sclerosis" PLoS ONE 9:e96528. (baixar-ho)

Virgili N, Mancera P, Chanvillard C, Wegner A, Wappenhans B, Rodríguez MJ, Infante-Duarte C, Espinosa-Parrilla JF, Pugliese M. (2014) "Diazoxide attenuates autoimmune encephalomyelitis and modulates lymphocyte proliferation and dendritic cell functionality" J Neuroimmune Pharmacol 9:558–568. (Baixar-ho)

Rodríguez MJ, Martínez-Moreno, M, Ortega FJ, and Mahy N (2013) “Targeting microglial KATP channels to treat neurodegenerative diseases: a mitochondrial issue" Oxid Med Cell Long 2013:194546. (Baixar-ho)

Virgili N, Mancera P, Wappenhans B, Sorrosal G, Biber K, Pugliese M, Espinosa-Parrilla JF. (2013) “KATP channel opener diazoxide prevents neurodegeneration: A new mechanism of action via antioxidative pathway activation" PLoS ONE 8(9): e75189 (baixar-ho)

Bosch MN, Gimeno-Bayón J, Rodríguez MJ, Pugliese M, and Mahy N (2013) “Rapid improvement of canine cognitive dysfunction with immunotherapy designed for Alzheimer's disease" Curr Alzeim Dis 10:482-493. (Baixar-ho)

Ortega FJ, Jolkkonen J, and Rodríguez MJ (2013) “Microglia is an active player in how glibenclamide improves stroke outcome" J Cereb Blood Flow Met33:1138-1139. (Baixar-ho)

Ortega FJ, Jolkkonen J, Mahy N, and Rodríguez MJ (2013) “Glibenclamide enhances neurogenesis and improves long-term functional recovery after transient focal cerebral ischemia" J Cereb Blood Flow Met 33:356-364. (Baixar-ho)