Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Notícies UB Imatge de diagramació
    Imprimir Tancar Enviar aquesta notícia Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Notícies dels Serveis Lingüístics Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Nova actualització de les taules de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’una tercera llengua (anglès, francès, alemany i italià) de nivell B1 o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC)

(14/01/2021)

El passat dia 30 de desembre es va publicar al DOGC l’actualització de les taules de certificats i diplomes annexes a l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 24 d’abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres.

Aquest actualització es va aprovar a la darrera reunió de la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari de Catalunya de 4 de novembre de 2020

Podeu descarregar la taula actualitzada a l'enllaç recomanat.


Enllaços recomanats:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1829549&type=01
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Serveis Lingüístics
Última actualització o validació: 14/01/2021