Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Notícies UB Imatge de diagramació
    Imprimir Tancar Enviar aquesta notícia Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Notícies dels Serveis Lingüístics Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Publicades les convocatòries d’ajuts per als estudiants que inicien per primera vegada els estudis universitaris de grau, el curs 2014-2015, en una universitat catalana, per promoure la formació i acreditació de les terceres llengües

(22/01/2015)

L’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha publicat tres tipus d’ajuts.

Ajuts per sufragar les despeses de la matrícula a la prova d'acreditació, als estudiants que inicien per primera vegada estudis universitaris de grau el curs 2014-2015, en una universitat catalana, que hagin fet la prova comuna de llengües que realitzen les universitats catalanes (CLUC) i que acreditin, per mitjà d'aquesta, l'obtenció del nivell B2.2 en el coneixement d'una tercera llengua del sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany o italià), d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Import: l'import de l'ajut serà de 50 euros
Data màxima de presentació de sol·licituds: 30.01.2016


Ajuts als estudiants que inicien per primera vegada estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2014-2015, que hagin assolit un nivell de coneixements de llengües B1, B2.1 o B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), mitjançant els cursos oferts per les universitats catalanes, l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) o l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Import: l'import de l'ajut serà d'un màxim de 350 euros per nivell o subnivell
Data màxima de presentació de sol·licituds: 29.02.2016


Ajuts als estudiants que inicien per primera vegada estudis universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2014-2015, que es matriculin en un curs de terceres llengües de nivell A2, B.1, B2.1 o B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), mitjançant els cursos oferts per les universitats catalanes, l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) o l'Institut Obert de Catalunya (IOC), i que tenen concedida una beca en el marc de la Resolució ECO/1693/2014, de 16 de juliol, per la qual s'estableix el procediment per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2014-2015 (Equitat 2014) en un tram 1, o una beca en el marc de la Resolució de 28 de juliol de 2014, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs 2014-2015 per a estudiants que cursin estudis postobligatoris, convocada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (GRAL 2014).

Import: l'import de l'ajut serà d'un màxim de 350 euros per nivell o subnivell
Data màxima de presentació de sol·licituds: 31.10.2015


Podeu trobar les bases de les convocatòries a:
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beques.jsp?categoria=universitaris


Enllaços recomanats:
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beques.jsp?categoria=universitaris
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Serveis Lingüístics
Última actualització o validació: 22/01/2015