Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Notícies UB Imatge de diagramació
    Imprimir Tancar Enviar aquesta notícia Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Notícies de la Facultat de Química Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

El grup de recerca LEMMA del Departament de Química Física de la Facultat de Química coordina la nova Xarxa Temàtica E3TECH (Aplicaciones Medioambientales y Energéticas de la Tecnología Electroquímica)

(10/02/2016)La Xarxa Temàtica E3TECH està constituïda per deu grups de recerca de diferents universitats espanyoles, dos d’ells del Departament de Química Física de la Universitat de Barcelona (LEMMA i Ge-CPN). L’IP de la Xarxa és el professor Enric Brillas del Departament de Química Física i Cap del Grup LEMMA. També hi participen, de la nostra Universitat, els professors Elisa Vallés i Elvira Gómez (del Grup d’Electrodeposició de Capes Primes i Nanoestructures-Ge-CPN-) i Ignacio Sirés (de LEMMA).

És una acció de foment i impuls de R+D+i finançada pel Ministerio de Economía y Competitividad, dins de la convocatòria “Acciones de Dinamización - Redes de Excelencia 2015”, la qual pretén fomentar i desenvolupar xarxes de recerca tot establint sinèrgies entre diferents grups de recerca per tal d’impulsar activitats de R+D+i i optimitzar els seus resultats i recursos. És va posar en marxa el dia 25 de gener de 2016 en una primera reunió de coordinació celebrada a la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona, amb la presència de la major part dels investigadors implicats de la Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universidad de Cantabria (UC), Universidad de Alicante (UA), Universidad de Castilla la Mancha (UCLM), Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Universidad de Vigo (UVi) i Instituto Nacional de Carbón del CSIC (INCAR). Els membres de la Xarxa treballaran per implementar la tecnologia electroquímica en els centres de recerca i en el sector industrial espanyol.

Els deus grups de recerca integrants d’aquesta Xarxa són abastament reconeguts en el camp de les aplicacions mediambientals i energètiques de la tecnologia electroquímica, entre les que cal assenyalar les piles de combustible, les bateries d’emmagatzemament d’energia i tota la varietat de processos relacionats amb el tractament i desinfecció d’aigües residuals urbanes i industrials i la descontaminació de sòls contaminats. El desenvolupament de la Xarxa serà fonamental per tal d’implementar la tecnologia electroquímica en centres tecnològics i en el sector industrial del país, tot ajudant a posicionar-la a nivell internacional.

La tecnologia electroquímica es troba lligada a sectors productius molt importants per a l’economia del país, com ara la indústria clor-àlcali, els recobriments electrolítics, la producció d’alumini i la fabricació de bateries. La idea de crear la Xarxa és la constitució d’un consorci que ajudi a la transferència de coneixements de l’electroquímica al sector privat, amb el suport dels principals actors en el camp. Entre els principals objectius cal esmentar: la potenciació de les activitats de recerca de major interès, la recerca de sinèrgies i l’associació per a l’elaboració conjunta de projectes d’àmbit nacional i internacional, la promoció del propi creixement amb la incorporació d’altres universitats, instituts, centres tecnològics i empreses, l’estímul de la transferència tecnològica a la indústria i la presa de posició davant d’altres consorcis en els àmbits del medi ambient i l’energia.

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Química
Última actualització o validació: 10/02/2016