PUBLICACIONS (ISO:690)

Barberà, Elena; Quintana, Jordi; Galván, Cristina; Rodríguez Illera, José Luis. (2016). El portfolio digital com a facilitador d'una competència informacional diversificada i reflexiva. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 36 (juny) . Disponible a: <http://bid.ub.edu/36/barbera.htm>.

Quintana, Jordi; Bo, Imma. (2015). La escuela inclusiva: concepciones, prácticas, profesorado y tecnologías. Nuances: estudos sobre Educação, vol. 26, núm. 2, p. 93-111. Disponible a: <http://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/view/3398>

Quintana, Jordi. (2015). A aprendizagem é um coquetel. Forum. Suplemento do Jornal UNESP. núm. 308, p. 2. Disponible a: <http://issuu.com/acireitoria/docs/fo_308/2>.

Quintana, Jordi. (2013). La curación o responsabilidad de contenidos, el profesorado como organizador del proceso de aprendizaje mediante webquests. En Bergmann, Juliana; Grané, Mariona. (coords.). La universidad en la nube. A universidade na nuvem. Barcelona: LMI. També disponible en línia a: <http://www.ub.edu/ntae/jquintana/articles/Quintana_J_La_curacion_de_contenidos.pdf>.

Quintana, Jordi. (2013). A propòsit de Connecta't per aprendre, de Jordi Juban y. REIRE, Revista d'Innovació i Recerca en Educació. [En línia]. vol. 6, núm. 1, p. 84-89. Disponible a: <http://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/5166/7238>.

Puig, Jordi; Quintana, Jordi. (2013). Les Cases de la Festa: imatgeria, foc, dansa i música. Barcelona: Institut d'Educació i Institut de Cultura de Barcelona, (Quaderns del Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona, núm. 6). Proposta d'activitats i recursos pedagògics.

Trifonova, Anna; Barajas, Mario; Quintana, Jordi. (2012). Magic Blocks to Trigger Creative, Mathematical, Logical, Language, Strategic and Social Skills in Pre-School and Primary School Children. En Proceedings of the 5th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2012). Madrid: IATED, p. 3152-3161.

Quintana, Jordi. (2012). La comunicació des del web del centre educatiu i altres entorns digitals. Fòrum. Revista d'Organització i Gestió Educativa, núm. 29, p.8-13. També disponible en línia a: <http://www.ub.edu/ntae/jquintana/articles/comunicacio_web_Forum_2012.pdf>.

Martín, María Victoria; Quintana, Jordi. (2012). Webquest in the Spanish University Context: findings and future steps. En Gómez, L.; Candel, I.; López, A. (eds). EDULEARN12 Proceedings. 4th International Conference on Education and New Learning Technologies: Barcelona, July 2nd-4th, 2012. València: International Association of Technology, Education and Development (IATED). També disponible en línia a: <http://www.ub.edu/ntae/jquintana/articles/Edulearn_WQ_2012.pdf>.

Martín, María Victoria; Quintana, Jordi; Fuertes, Marc; Rodríguez Illera, José Luis. (2012). Estudio de los usos de las WebQuests en la universidad. Una propuesta de repositorio. VII CIDUI: La universitat, una institució de la societat / VII: La universidad, una institución de la sociedad /VII: The University, an Institution of Society. Barcelona, 4, 5 i 6 de juliol de 2012. També disponible en línia a: <http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/article/view/101>.

Quintana, Jordi. (coord.)., et al. (2011). Música de Gralles al Vendrell. Barcelona: Clivis.

Frossard, F.; Barajas, M.; Alcaraz-Domínguez, S.; Trifonova, A.; Quintana, J. (2011). GBL dessign for enhancing creativity in the classroom. En Barajas, Mario. (ed.). Games and Creativity in Educations and Training. Napoli: Fridericiana Editrice Universitaria.

Quintana, Jordi. (2011). La nueva formación del profesorado en tecnologías de la información y la comunicación: de las asignaturas específicas, a la impregnación curricular y la integración docente. En Zambello de Pinho, Sheila. (org.). (2011). Formação de educadores. Dilemas contemporâneos. São Paulo: Editora Unesp, p. 121-134.

Martín, María Victoria; Quintana, Jordi. (2011). Las webquests en el ámbito universitario español. Digital Education Review, nº. 19, p. 36-55. També disponible en línia a: <http://greav.ub.edu/der/index.php/der/article/view/183/316>).

Martín, María Victoria; Quintana, Jordi. Difusión y uso de WebQuests en el ámbito universitario español. [en línia]. Bacelona: Observatori d'Educació Digital, 2011. Disponible a: <http://oed.ub.edu/PDF /Informe_WebQuest_ castellano.pdf>.

Rodríguez , J.L. ; Rubio, M. J.; Galván, C.; Aguado, G.; Quintana, J. (2011). El uso de los portafolios electrónicos para mejorar la evaluación y el aprendizaje. En Cornet, A.; Pardo, J.; Pagès, T. (coords.). Buenas prácticas docentes en a universidad. Modelos y experiencias en la Universidad de Barcelona. Barcelona: Octaedro / ICE-UB.

Quintana, Jordi. (2010). L'opinió dels i les estudiants de Formació de Professorat sobre les Webquests. [en línia]. III Jornades sobre Webquest. Barcelona: Comunitat Catalana de WebQuest / ICE UAB. Disponible a: <http://www.ub.edu/ntae/jquintana/articles/jquintana_IIIJornadesWQ_2010.pdf>.

Rodríguez Illera, J.L.; Kaechele, M.; Galván, C.; Aguado, G.; Quintana, J.; Rubio, M. J.; Martínez, F. (2010). Dos estudios de caso sobre el uso de e-portafolios para la evaluación de compentencias en el EEES. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Barcelona, 30 de juny, 1 i 2 de juliol. (Resum: <https://renoir.upc.es/ice/cidui_gestor/ prop_llegir_public.php?idioma= cat&any=2010&id=303>).

Quintana, Jordi. (dir.). (2009). La biblioteca i l'escola. Barcelona: Universitat de Barcelona, Unitat d'Audiovisuals (1 DVD). També disponible en línia a: <http://www.ub.edu/ubtv/ubtv_veurereg.cgi?G_CODI=01119& G_USCODI=9040&G_LLISTA=cerca>.

Quintana, Jordi; Higueras, Elisabet. (2009). Las webquests, una metodología de aprendizaje cooperativo, basada en el acceso, el manejo y el uso de información de la red. Barcelona: Universitat de Barcelona, Institut de Ciències de l'Educació / Octaedro (Cuadernos de Docencia Universitaria, núm. 11). També disponible en línia a: <http://161.116.7.34/qdu/castellano/11CUADERNO.pdf>.

Quintana, Jordi. (2009). De l'ofimàtica a l'educació: el disseny, la creació i l'ús de presentacions gràfiques per a l'educació. [en línia]. I Simposi d'Innovació Educativa INNED1. Barcelona: Entorns i Materials per a l'Aprentatge-EMA, 2009. Disponible a: <http://www.inned1.com/comunicacions/A_Quintana_ofimatica_educacio.pdf>.

Arroyo, Salvador; Quintana, Jordi; Rovira, Roser; Solé, Astrid. (2009). Un cop fort i sec. Història del Ball de Bastons de Vendrell (1733-2008). Valls: Cossetània.

Quintana, Jordi; Barandica, Esteve. (dirs.). (2007). La ciutat a l'escola, l'escola a la ciutat. Barcelona: Universitat de Barcelona, Unitat d'Audiovisuals (1 DVD). També disponible en línia a: <http://www.ub.edu/ubtv/ubtv_veurereg.cgi?G_CODI=00806&G_USCODI=14063& G_LLISTA=cerca>.

Quintana, Jordi; Higueras, Elisabet. (2007). Les webquest, una metodologia d'aprenentage cooperatiu, basada en l'accés, el maneig i l'ús d'informació de la xarxa. Barcelona: Universitat de Barcelona, Institut de Ciències de l'Educació (Quaderns de Docència Universitària, núm. 11). També disponible en línia a: <http://161.116.7.34/qdu/QDU11.pdf>.

Higueras, Elisabet; Quintana, Jordi. (2006). Les Webquests com a eina de treball en docència universitària. [en línia]. I Jornades sobre Webquest. Barcelona: Comunitat Catalana de WebQuest / ICE UAB. Disponible a: <http://www.ub.edu/ntae/jquintana/articles/wq_higueras_quintana.pdf>.

Quintana, Jordi; Guioti, Ednilson. (2006). Algunes reflexions sobre les TIC a l'educació des de la perspectiva de Paulo Freire i, una actuació concreta. [en línia]. Tarragona: URV/Edutec 2006 [Consulta: 9 gener 2017]. Disponible a: <http://www.ub.edu/ntae/jquintana/articles/Quintana & Guioti - EDUTEC.pdf>

Quintana, Jordi. (2006). Les biblioteques escolars: centres d'informació a la societat digital. Traducció i actualització de l'escrit: Quintana, Jordi. (2005). Las bibliotecas escolares: centros de información en la sociead digital. Revista Pedagógica Maestros, núm. 24, vol. 11, p. 45-48 (Lima, Perú).

Quintana, Jordi; Cerdà, Jordi. (2005). Cultura popular, cultures populars i escola. Perspectiva Escolar, núm. 293, p. 2-9.

Quintana, Jordi. (2004). Avaluació de materials educatius multimèdia i en línia. Perspectiva Escolar, núm. 283, p. 14-21.

Quintana, Jordi. (2004). Internet, educació i escola. Perspectiva Escolar, núm. 283, p. 2-6.

Quintana, Jordi (2004). La integración de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación primaria. Aula de Innovación Educativa, nº 136.

Quintana, Jordi. (2004). Les tecnologies de la informació i de la comunicació i l'atenció a la diversitat. Guix, núm. 305, p. 45-53.

Quintana, Jordi. (2004). Què s'ha d'aprendre de les tecnologies de la informació i de la comunicació a les escoles. Guix, núm. 305, p. 9-12.

Quintana, Jordi. (2002). La biblioteca escolar com a nucli de l'educació en la societat de la informació i del coneixement. Grup Biliomèdia, et al. Reflexions sobre la biblioteca escolar. Barcelona: A. M. Rosa Sensat.

Quintana, Jordi. (2002). Las matemáticas de Alicia y Gulliver: lo grande y lo pequeño. Granada: Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM). [Fe d'errates]

Quintana, Jordi. (2002). Recuperar, renovar, actualitzar, innovar. el 3 de vuit, 21 de juny, p. 59.

Quintana, Jordi. (dir.); López, Olegario. (prod.). (2002). Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación de alumnado con necesidades educativas. Barcelona: Universitat de Barcelona, Unitat d'Audiovisuals (Sèrie de 4 vídeos). També disponible en línia a: <http://www.atei.es/pages/vid5_serie.htm>.

Quintana, Jordi. (2001). La biblioteca escolar en la societat de la informació i del coneixement. Perspectiva Escolar, núm. 260, p. 18-24.

Quintana, Jordi. (2001). Webs, escoles i aprenentatge. Perspectiva Escolar, núm. 253, p. 23-27.

Quintana, Jordi. (2000). Competencias en tecnologías de la información del profesorado de educación infantil y primaria. Revista Interuniversitaria de Tecnología Educativa, núm. 0, p. 166-176.

Quintana, Jordi. (2000). Materiales multimedia para la educación. Criterios de selección. Revista Pedagógica Maestros, núm. 15-16, vol. 6, p. 66- 69 (Lima, Perú).

Quintana, Jordi. (2000). Multimedia: ¿imagen o contenido?. Comunicación y Pedagogía, núm. 163, p. 37-39.

Quintana, Jordi. (1999). Multimedia y Educación. Revista Pedagógica Maestros, núm. 11, vol. 5, p. 16-18 (Lima, Perú).

Quintana, Jordi; Cabezas, Concepció. (1999). Noves tecnologies i educació. En Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona. Per una ciutat compromesa amb l'educació (Vol. 2). Barcelona: Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona.

Quintana, Jordi; RUBIO, Anna. [En línea] Quins continguts de multimèdia i d'hipermèdia en la formació inicial del professorat d'educació infantil i primària? (Comunicació presentada a: Jornades Multimèdia Educatiu de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona, 5-7 de juliol de 1999).

Quintana, Jordi. (1988). Els joc de Lewis Carroll a l'escola. Perspectiva Escolar, núm. 221, p. 55-59.

Quintana, Jordi. (1998). Las diversiones matemáticas de un matemático aburrido: Lewis Carroll. Números. Revista de didàctica de las matemáticas, núm. 34, p. 25-38.

Quintana, Jordi; Bo, Imma. (1998). Lewis Carroll, sentido y lógica. Quimera, núm. 175, p. 39-44.

Quintana, Jordi; López, Adrià; Bo, Imma. (1998) Lewis Carroll: el sentit del no-sentit. El Pou de Lletres, núm. 11, p. 56-58.

Quintana, Jordi, BO, Imma; FONOLL, Joaquim; SALA, Montse. (1998). Efectos colaterales que los alumnos con necesidades educativas especiales obtienen del uso de ordenadores: un modelo de integración socio-educativa. Comunicación y Pedagogía, nº. 150, p. 27-29

Quintana, Jordi. (1997). Multimèdia: què i per a què. Guix, núm. 233, p. 5-8.

Quintana, Jordi. (1997). Programas informáticos en la educación secundaria. Aula de Innovación Educativa, núm. 67, p. 24-25.

Quintana, Jordi. (1996). Quines aplicacions informàtiques a l'ensenyament obligatori. Escola Catalana, núm. 330, p. 6-7.

Quintana, Jordi. (1995). La dulce tecnología. Novática, núm. 117, p. 3-5.

Quintana, Jordi. (1995). Algunes idees i reflexions entorn a les implicacions de la tecnologia a l'escola d'avui i de demà. En Diputació de Barcelona. Interacció '94. Universitat d'Estiu de Política i Gestió Culturals. Barcelona: Diputació de Barcelona.

Quintana, Jordi; Vivancos, Jordi. [cd-rom] La tecnologia de la informació al currículum. Recull de referències a la tecnologia de la informació incloses als Decrets d'Ordenació del Sistema Educatiu de Catalunya. (1992). En SINERA en Disc 2000. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament, Programa d'Informàtica Educativa.

Quintana, Jordi. (1987). Els jocs de càlcul. Perspectiva Escolar, núm. 112, p. 16-20.