Jordi Quintana

Actualització: abril 2010


Recursos per a la creació de Webquests (WQ)


Referències bàsiques | Bases de dades i Reculls de WQ | Cursos | Editors, Plantilles i Generadors | Llocs web recomanats| Rúbriques | Recursos complementaris (Imatges, Sons, Vídeos, Editors, formats...) | Metodologies associades (Caceres del tresor, Miniquests i WebGimcanes) | Traductores


Referències bàsiques

 • Adell, Jordi. (2004). Internet en el aula: las Webquest. Edutec, Revista Electrónica de Tecnología Educativa. [en línia]. núm. 17, març [Consulta: 3 d'octubre de 2009]. Disponible a: <http://www.uib.es/depart/gte/edutec-e/revelec17/adell_16a.htm>.
 • Adell, Jordi; Barba, Carme; Bernabé, Iolanda; Capella, Sebastià. (2008). Les Webquests en l’educació infantil i primària. Barcelona: UOC.
 • Albuquerque, Fernando; Carvalho, Ana Amélia A. (2006). "WebQuests: Oportunidades para Alunos e Professores". En: Carvalho, Ana Amélia A. (Org.). Actas do Encontro sobre WebQuest. [CD-ROM]. Braga: Universidade do Minho -CIED, p. 8-25 (Versió en línia a: <https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/7692/1/cf002.pdf> [Consulta: 3 d'octubre de 2009]).
 • Area, Manuel. Webquest. Una estrategia de aprendizaje por descubrimiento basada en el uso de Internet. Guia didáctica para docentes. [en línia]. La Laguna [Consulta: 3 d'octubre de 2009]. Disponible a: <http://webpages.ull.es/users/manarea/webquest/webquest.pdf >.
 • Barba, Carme; et al. La WebQuest como propuesta metodológica para implementar las TIC en el aula. [en línia]. Aula TIC, Comunicacions del Congrés DIM, 2007 [Consulta: 3 d'octubre de 2009]. Disponible a: <http://pedagogiaplicada.uab.cat/aulatic/?p=24>.
 • Barros, Gilian Cristina. Webquest: metodologia que ultrapassa o cibersespaço. [en línia]. EscolaBr, 2005 [Consulta: 3 d'octubre de 2009]. Disponible a: <http://www.gilian.escolabr.com/textos/webquest_giliancris.pdf>.
 • Bottentuit, João Batista; Coutinho, Clara Pereira. (2008). "Estudo com webquests brasileiras e portuguesas disponíveis na web: uma análise exploratória sobre a quantidade, qualidade, conteúdo e a usabilidade". En: Velázquez, Angel; Garcia, Francisco José; Gil, Ana-Belén. (coords.). X Simposio Internacional de Informática Educativa SIIE 2008. Salamanca: Universidade de Salamanca (Versió en línia a: <http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/8465/1/Jo%C3%A3oSIIE_08.pdf> [Consulta: 3 d'octubre de 2009]).
 • Dodge, Bernie. (2006). "WebQuests: past, present and future". En: Carvalho, Ana Amélia A. (Org.). Actas do Encontro sobre WebQuest. [CD-ROM]. Braga: Universidade do Minho -CIED, p. 3-5 (Versió en línia a: <http://www.portalwebquest.net/pdfs/cf001.pdf> [Consulta: 3 d'octubre de 2009]).
 • Dodge, Bernie. Rethinking the WebQuest Taskonomy: A New Taxonomy of Authentic Constructivist Tasks. [en línia]. 2008 [Consulta: 3 d'octubre de 2009]. Disponible a: <http://www.webquest.org/act/tappedin.htm> (Versió en català: <http://www.slideshare.net/carmebarba/taxonomia-de-webquest-en-catal?src=embed>).
 • Dodge, Bernie. Origen del Concepte Webquest. [en línia]. Comunitat Catalana de Webquest, 1995 Consulta: 3 d'octubre de 2009]. Disponible a: <http://www.xtec.net/~cbarba1/Articles/concepteWQ.htm>.
 • Dodge, Bernie. (2001a). "FOCUS. Five Rules for Writing a Great WebQuest". Learning & Leading with Technology, vol. 28, núm. 8, p. 6-10 (Versió en línia a: <http://webquest.sdsu.edu/documents/focus.pdf>, Versió en castellà a: <http://www.eduteka.org/profeinvitad.php3?ProfInvID=0010> Consulta: 3 d'octubre de 2009]).
 • Eduteka. Cómo elaborar una Webquest de calidad o realmente efectiva. [en línia]. Fundación Gabriel Piedrahira Uribe, Eduteka, 2005 [Consulta: 3 d'octubre de 2009]. Disponible a: <http://www.eduteka.org/WebQuestLineamientos.php>.
 • March, Thomas. Revisiting WebQuests in a Web 2 World. How developments in technology and pedagogy combine to scaffold personal learning. Interactive Educational Multimedia-IEM. [en línia]. núm. 15, octubre, 2007 [Consulta: 3 d'octubre de 2009]. Disponible a: <http://greav.ub.edu/iem/index.php?journal=iem&page=article&op=view&path[]=122&path[]=159>.
 • Quintana, Jordi; Higueras, Elisabet. (2007). Les Webquest, una metodologia d'aprenentatge cooperatiu, basada en l'accés, el maneig i l'ús d'informació de la Xarxa. Barcelona: Universitat de Barcelona, Institut de Ciències de l'Educació, Quaderns de Docència Universitària, 11 (Versió en línia a: <http://161.116.7.34/qdu/QDU11.pdf> [Consulta: 3 d'octubre de 2009], Versió en castellà: <http://161.116.7.34/qdu/castellano/11CUADERNO.pdf>).

[Inici]

Bases de dades i Reculls de WQ de diferents nivells educatius

[Inici]

Cursos en línia

[Inici]

Editors, Plantilles i Generadors de Webquestes

[Inici]

Llocs web recomanats

[Inici]

Rúbriques

[Inici]

Recursos complementaris

Imatges

[Inici]

Metodologies associades

Caceres del tresor

Miniquests

Apartats de les Webquestes, les Caceres del tresor i les Miniquests

WebGimcanes (Jarbas Novelino Barato)

Traductores: català <-> castellano: <http://www.internostrum.com/>, português <-> castellano: <http://traductor.universia.net/>, català <-> castellano y otros idiomas: <http://www.lucysoftware.de/cms/front_content.php?idcat=45&changelang=4>

[Inici]