El Bus Rapid Transit de Ciutat de Mèxic redueix la contaminació

Holst i Bel han estudiat l’impacte sobre la concentració de diferents contaminants atmosfèrics  de la introducció de Bus Rapid Transit (BRT) a l’àrea metropolitana de la ciutat de Mèxic. Proporcionen una quantificació rigorosa de l’impacte a curt termini sobre la qualitat de l’aire de la introducció d’una xarxa BRT en aquest àmbit. L’estudi ha estat publicat a la revista Transport Policy.

Els resultats de l’anàlisi de diferències en diferències mostren una reducció significativa de les concentracions de tots els contaminants, excepte SO2. Concretament, les concentracions de CO es van reduir entre 5,5 i 7,2%, NOX entre 4,7 i 6,5%, i PM10 entre 7,3 i 9,2%, depenent de la zona de la ciutat. L’única reducció no significativa és el SO2, que és un contaminant que no està clarament relacionat amb el trànsit de l’àrea BRT.

Encara que la política “Hoy No Circula” no era efectiva; va suposar un augment del nombre total de vehicles en circulació i un canvi en la composició dels vehicles cap als vehicles d’alta emissió, BRT redueix els nivells d’immissió de diferents contaminants. Per a les ciutats amb característiques similars a les de la Ciutat de Mèxic, els resultats de Bel i Holst poden afavorir l’expansió de les seves xarxes BRT, la introducció regular de les unitats BRT més netes i un augment de la mida de les seves flotes BRT per proporcionar un millor nivell de servei.

Aquí podeu llegar l’article sencer

2018-03-16T12:04:51+00:00