La Càtedra de Política Econòmica Local – UPF ens atorga un ajut de recerca

La Càtedra Barcelona – UPF de Política Econòmica Local atorga un ajut de recerca al grup liderat per en Germà Bel, el projecte sota títol “Reforma del serveis públics locals al municipi de Barcelona i l’àrea metropolitana de Barcelona”. El grup de recerca és un dels tres seleccionats i rebrà un finançament de 27.000 euros.

L’objectiu d’aquesta investigació és l’anàlisi i disseny de reformes en la producció dels serveis de residus sòlids a la ciutat de Barcelona, i del transport en autobús a l’AMB. Amb aquest objectiu, es revisaran les avaluacions existents i s’avaluaran les darreres etapes de funcionament d’aquests serveis. A partir d’aquí s’analitzaran les condicions que permetrien posar en marxa noves iniciatives de reforma, que es centren en la instauració o intensificació de la gestió mixta, que en el nostre context no es refereix a la producció per empresa mixta pública-privada, sinó a la coexistència i concurrència d’empreses o unitats productives públiques i privades en el mateix serveix dins la jurisdicció, que pot ser municipal (ciutat de Barcelona) o metropolitana (AMB), aquesta darrera dins l’àmbit de la cooperació inter-municipal.

 Entre els membres de l’Observatori en el projecte, es troben Daniel Albalate, Paula Bel, Jordi Rosell i Marianna Sebo. 

Aquí trobareu els resultats de la convocatòria

2018-09-18T12:06:29+00:00