L’Escola Administració atorga un ajut a la recerca a l’Observatori

L’Escola d’Administració Pública de la Generalitat de Catalunya ha atorgat un ajut a la recerca en convocatòria competitiva al grup de recerca liderat per en Daniel Albalate, el projecte sota títol “Estudi sobre els criteris d’adjudicació en contractes d’obra pública i serveis als ens locals i supramunicipals de Catalunya”. El grup de recerca és un dels sis seleccionats d’entre els vint-i-tres grups presentats.

Arran dels canvis introduïts amb la nova llei de contractes del sector públic, amb major pes als criteris de qualitat-preu, a diferència de la legislació anterior en que es donava més pes a l’oferta econòmicament més avantatjosa. La introducció de criteris socials, ambientals o l’afavoriment de les pimes, són criteris nous a considerar. Així, l’objectiu d’aquest treball pretén analitzar l’estat de la pràctica actual d’aquestes entitats públiques locals en matèria de definició dels criteris d’adjudicació en la contractació pública d’obres i serveis a Catalunya, detectar el seu alineament amb els principis i bones pràctiques proposades per la Generalitat, determinar l’impacte dels diferents criteris sobre el nivell de competència en les licitacions (concurrència i preus), i comparar els resultats entre models de licitació per tal d’establir la base d’un sistema d’aprenentatge continu/sistemàtic i de transferència de coneixement sobre la contractació pública.

Dins de l’equip del projecte hi són membres de l’Observatori, com n’Albert Gragera i Jordi Rosell, altres membres de la Universitat de Barcelona i, tècnics de l’administració municipal i supramunicipal.

2018-09-18T12:28:12+00:00