OBSERVATORI 2017-12-15T13:46:47+00:00

OBSERVATORI

Existeix un interès creixent sobre el paper dels governs i la seva presa de decisions que ha situat en el centre de l’escenari públic la gestió dels recursos escassos de l’economia. Per aquest motiu, entendre i avaluar les decisions públiques sobre la gestió dels recursos esdevé un element central en els processos democràtics deliberatius de les societats odernes.

L’anàlisi i avaluació de polítiques és doncs un element clau per assolir els objectius d’eficiència i equitat dels governs en la seva intervenció en els mercats i en la vida econòmica i social quotidiana dels ciutadans. Serveix, a més, per informar de forma rigorosa sobre les alternatives i sobre la rendibilitat econòmica i social de les mateixes. Per això, accentuar els esforços en aquest àmbit acadèmic permet (1) un millor escrutini social de les polítiques i (2) posar a disposició dels governs més i millors instruments per la seva presa de decisions. En conjunt, permet una contribució de valor afegit a la societat a partir de la transferència del coneixement generat pel treball empíric i científic propi de l’activitat habitual acadèmica dels investigadors que promouen aquest observatori sobre anàlisi i avaluació de polítiques públiques.

Per tot això, l’Observatori d’anàlisi i avaluació de polítiques públiques de la Universitat de Barcelona és un Observatori propi de la UB, que persegueix els objectius de (1) promoure la cultura de l’anàlisi i avaluació sistemàtica de les polítiques públiques; (2) aportar estudis acadèmics i eines rigoroses que permetin millorar l’anàlisi i avaluació de i el disseny institucional de l’avaluació; (3) Convertir-se en un referent social de la discussió i debat de polítiques d’especial rellevància, així com ser un fòrum referent per al debat genèric de metodologies i estratègies d’anàlisi i avaluació de polítiques.”

Aquí podeu consultar l’estructura directiva:

CONSULTA