La Càtedra de Política Econòmica Local – UPF atorga un premi a l’investigador Jordi Rosell

La Càtedra Barcelona – UPF de Política Econòmica Local ha donat un dels seus tres premis de recerca a doctorands/es i joves doctors/es a l’investigador de l’Observatori, Jordi Rosell.

L’objectiu d’aquesta investigació és analitzar l’efecte de les característiques socioeconòmiques en les emissions de CO2 lligades a la mobilitat quotidiana a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). En concret, es vol discriminar  entre els que emeten més i menys gasos d’efecte hivernacle amb la seva mobilitat. Un resultat, és que el 10% dels habitants de l’AMB que més CO2 emeten, emeten quasi més de la meitat del CO2. Aquesta situació posa de manifesta la importància de les polítiques públiques per redreçar aquesta situació. Una d’aquestes polítiques, com són els peatges d’accés a Barcelona, es troba que és una política que no ajuda a mitigar els efectes d’aquestes emissions, al trobar-se poques vies d’accés a Barcelona amb peatges. 

El present treball, Inequality across households on CO2 emissions from urban mobility: the role of socioeconòmic characteristics, ha estat publicat a la revista Energy Econòmics. 

Anteriorment, la Càtedra ja va donar un ajut al grup liderat per en Germà Bel, el projecte sota títol “Reforma del serveis públics locals al municipi de Barcelona i l’àrea metropolitana de Barcelona” amb un finançament de 27.000 euros.

Aquí trobareu els resultats de la convocatòria.

2018-11-07T00:18:53+00:00