Edició de l’European Public Mosaic dedicat a l’avaluació de polítiques públiques

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) acaba de publicar el quart número de la revista electrònica ‘European Public Mosaic (EPuM). Open Journal on Public Service’ dedicat a l’avaluació de les polítiques públiques.

El president del Consell Rector de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) Frederic Udina i el director executiu Marc Balaguer reflexionen sobre polítiques públiques i evidència a partir de l’experiència acumulada per l’agència d’avaluació catalana. Ivàlua ha col·laborat estretament en la preparació i redacció de continguts del quart número de l’EPuM. Entre d’altres, focalitzen la seva col·laboració en la cultura de l’avaluació de polítiques públiques a Catalunya i Espanya, tot focalitzant-se en el paper que ha tingut Ivàlua en aquestes.

D’altres aportacions són el professor de la Universitat de Nova York a Abu Dhabi i fundador del Laboratori Interdisciplinari d’Avaluació de Polítiques Públiques (LIEPP) de SciencesPo (Paris), Étienne Wasmer, on aborda la importància de treballar de forma transversal i amb acadèmics de diverses especialitats per obtenir propostes més útils i eficaces de cara als gestors públics.

2018-03-14T08:24:07+00:00