Simposi: Noves direccions en la recerca col·laborativa entre acadèmia i professionals

Resum
Workshop OAP (13-14 de desembre de 2018) per debatre sobre com es poden utilitzar els avenços en els mètodes d’investigació de ciències socials a per millorar les sinergies en col·laboracions acadèmiques entre professionals. El taller està vinculat a una special issue del JPAM.

Introducció
La promesa de la investigació en ciències socials és una millor comprensió del món que ens envolta i, mitjançant l’aplicació a la pràctica, contribuir a millorar la condició humana. Potser en cap part aquesta promesa aplicada sigui més gran que en els àmbits de la política i la gestió pública, on les millores en la pràctica de la governança poden alleujar els nostres reptes socials més importants. Tot i que molts acadèmics estan d’acord amb aquests objectius, els mitjans per assolir-los han estat durant molt de temps debatuts amb molta discussió sobre quins mètodes d’investigació en ciències socials poden millorar la política i pràctica administrativa.

Ja no és la recerca social la única providència dels acadèmics: els governs, les organitzacions sense ànim de lucre, i fins i tot les empreses estan realitzant la seva pròpia investigació en ciències socials, sovint utilitzant dissenys de recerca sofisticats. Les sinergies potencials de la col·laboració en recerca acadèmica i pràctica mai no han estat majors. Els avenços en mètodes de recerca, com ara experiments de camp millorats, dissenys de recerca amb xocs exògens quasi aleatoris i l’explotació de grans fonts de dades, han millorat les inferències causals en la investigació aplicada sobre el terreny. Així, les noves tecnologies i la infraestructura tenen costos d’investigació menors. Mentrestant, l’estrenyiment dels pressupostos públics i les pressions per incrementar la rendició de comptes fan que els governs i els administradors públics de tot el món facin decisions més decidides sobre política i gestió. En aquest escenari, el repte és identificar com i quan es poden desplegar els diferents enfocaments de recerca per obtenir un valor pràctic i acadèmic.

 

Objectius i abast del Simposi

El tema principal del workshop és debatre sobre com es poden utilitzar els avenços en els mètodes d’investigació de ciències socials aplicades per potenciar sinergies en les col·laboracions acadèmiques entre professionals. Els documents candidats per a aquest simposi exemplifiquen la promesa de col·laboracions acadèmiques-professionals. Acollim amb satisfacció documents empírics que s’apliquen o discuteixen metodologies de recerca establertes i innovadores per abordar qüestions de política en col·laboració amb professionals. En particular, fomentem la recerca que utilitza metodologies innovadores que inclouen i generen informació per part dels responsables polítics i analitzen els beneficis, els desafiaments i el raonament de les sinergies dels professionals acadèmics.
Els temes potencials per a documents inclosos poden provenir de qualsevol àrea d’anàlisi i gestió de polítiques públiques. Les idees específiques per millorar la col·laboració podrien abordar àrees com:
La promesa i limitacions dels mètodes d’investigació en entorns aplicats, com ara experiments de camp i grans anàlisis de dades.

  • Com identificar preguntes de recerca amb rellevància acadèmica i pràctica?
  • Abordar la bretxa de la importància del rigor: traduir els resultats de la recerca en consells sobre polítiques.
  • Com coproduir la recerca amb organitzacions de tots els sectors?
  • Exemples específics del valor afegit que té la coproducció en investigació entre acadèmics i professionals.
  • Com augmentar l’impacte de les polítiques públiques i la gestió de la recerca en el disseny i la implementació de polítiques públiques?

Dates importants i instruccions d’enviament

Els autors estan convidats a enviar els resums a catedramaragall@ub.edu no més tard el 3 de setembre de 2018.

La informació sobre l’acceptació s’enviarà als autors abans del 30 de setembre de 2018.
La confirmació de l’assistència a ser inclosa en el programa final hauria de ser rebuda el 15 d’octubre.

El Simposi es celebrarà els dies 13 i 14 de desembre de 2018.

 

Logística
OAP-UB cobrirà els costos d’allotjament i manutenció (menjars) per a un autor i paper.

 

Comitè organitzador

Matthew Potoski, UC Santa Barbara

Marc Esteve, University College Londres

Germà Bel, Universitat de Barcelona

Daniel Albalate, Universitat de Barcelona

 

2018-07-10T06:50:28+00:00