12. cromatografia > 12.3 Aplicació
3.1 Utillatge laboratori
3.2 Diccionari Utillatge
3.3 Muntatge a reflux
3.4 Plaques calefactores
3.5 Obtenció de gasos
3.6 Bec Bunsen
3.7 Manipulació tubs d'assaig
3.8 Mesura de volums
tancar
12.1 Fonament de la tècnica
12.2 Tipus de cromatografia
12.3 Aplicació
12.4 Utillatge/Material
12.5 Muntatge
12.6 Riscos i normes de seguretat
12.7 Altres cromatografies
tancar

La cromatografia analítica s’utilitza per separar barreges, i té com a principal objectiu determinar la identitat i concentració de les molècules en una barreja.

La cromatografia preparativa s’utilitza per purificar grans quantitats d’una espècie molecular.

 

 

A A A