8.2 dessecaciÓ > 8.2.1 fonament de la tÈcnica
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal·lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil·lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
8.2.1 Fonament de la tècnica
8.2.2 Tipus de dessecació
8.2.3 Procediment
8.2.4 Agents dessecants
8.2.5 Riscos i normes de seguretat
tancar

 

La dessecació és l’eliminació d’aigua d’un sòlid, líquid o gas i l’assecatge és l’operació de dessecació que consisteix a separar un líquid d’un sòlid que el reté físicament per procediments no mecànics.

 

 

A A A