For further information, contact us at ocp12@ub.edu.

Departament de Filologia Catalana
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 – 08007 Barcelona
Tel.: (+34) 93 403 56 12 – http://stel.ub.edu/filologiacatalana/