L’Observatori de l’Alimentació ODELA és un grup de recerca consolidat vinculat al Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona interessat en la gestió del coneixement sobre l’alimentació i la salut.

Està integrat per un equip d’investigadors i investigadores qualificades de diferents especialitats (antropologia, comunicació, economia, estadística, història, lingüística, nutrició i sociologia), i majoritàriament relacionades amb les universitats catalanes i entitats socials amb seu a Barcelona. Té una àmplia experiència en l’estudi de les pràctiques i actituds alimentàries en qualsevol de les fases de la cadena agro-alimentària (producció, distribució, consum) i està al servei dels i de les actors i actrius de la vida econòmica i social.

Des de la seva constitució ha desenvolupat i difós estudis sobre les maneres de vida, opinions, percepcions, aspiracions, actituds i pràctiques de consum, utilitzant les metodologies de recerca més avançades (qualitatives, quantitatives, etnografia real i virtual).

Objectiu general

L’objectiu general de l’ODELA és observar, descriure, explicar i interpretar la variabilitat i l’evolució dels hàbits i els comportaments alimentaris per aconseguir una major i millor comprensió dels mateixos. I això, des d’un enfocament crític que analitzi els aspectes relacionats amb la salut, l’impacte sobre les societats productores, i les conseqüències dels actuals hàbits de consum alimentari en els ecosistemes.

Objectius específics

  • Produir dades i informació d’utilitat per a la comunitat acadèmica, entitats socials i administracions públiques
  • Assessorar des d’un punt de vista científic i tècnic a les entitats sense ànim de lucre, professionals relacionats amb l’alimentació, mitjans de comunicació i institucions públiques interessades a promoure  polítiques alimentàries i nutricionals
  • Identificar críticament els fenòmens que generen efectes no desitjables per a les societats i els ecosistemes al llarg de la cadena agro-alimentària, i analitzar, difondre i denunciar les seves causes
  • Ajudar a les institucions públiques educatives i sanitàries, així com a organitzacions socials, a donar una millor resposta a les necessitats de consumidors i consumidores
  • Aportar coneixements a la ciutadania i a les organitzacions de consumidors/es per a una alimentació més satisfactòria i saludable, tant per al consumidor/a final com per al productor/a i agents que participen en tota la cadena agro-alimentària.

Compromís

ODELA treballa amb administracions públiques, fundacions, entitats socials, cooperatives, federacions professionals, col·lectivitats territorials, organitzacions de consumidors i mitjans de comunicació. Per a ells, l’ODELA constitueix una garantia de: Professionalitat i experiència, pel seu domini de les tècniques d’obtenció, tractament, contextualització i anàlisi de la informació.

Qualitat en recerca científica

Equip

Secció Antropologia Social

Begueria, Arantza
Associada d'investigació. Universitat de Siegen, Alemanya

Contreras Hernández, Jesús
Catedràtic emèrit d’Antropologia Social de la UB

Fàbregas, Montserrat
Estudiant de doctorat de la UB

Gascón Gutiérrez, Jordi
professor visitant d'antropologia social a la Universitat de Lleida

Laborde, Gustavo
Doctor en Antropología Social

Larrea Killinger, Cristina
Professora titular d’Antropologia Social de la UB. Directora de l’Odela

Messa, Patrícia
Estudiant de doctorat i becaria de la APIF

Mulet Pascual, Margalida
Técnic de recerca de la UB. Doctora en Antropologia.

Muñoz García, Araceli
Professora d’Antropologia del Grau interuniversitari de fisioteràpia de la UdG-UB

Prata Gaspar, Maria Clara
Estudiant de doctorat de la UB

Ribas Serra, Joan
Professor associat d’Antropologia Social de la UB. Director de l’Odela

Secció Història

Alcover, Pau
Estudiant del programa de doctorat de la UB

Riera i Melis, Antoni
Catedràtic emèrit d’història medieval de la UB

Roura i Carvajal, Elena.
Fundació Alícia

Massanès, Toni
Fundació Alícia

COL·LABORADORS INTERNACIONALS

Olivera, Denise
FIOCRUZ, Brasília

Amparo, Lígia
Universidade Federal de Bahia

Freitas, Carminha
Universidade Federal de Bahia

Juzwiak, Claudia
Universidade Federal de Sao Paulo