Els investigadors, estudiants de postgrau (màster i doctorat), i postdoctorat interessats en dur a terme una estada a l’Observatori de l’Alimentació – ODELA- hauran d’enviar aquest formulari omplert, que inclou una carta de compromís i un pla detallat de treball.

Dades personals

Carta de compromís

Periode d'estada

Pla detallat de treball