Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Odontologia imatge de maquetació
Facultat UB imatge de maquetació
Grau d'Odontologia
Treball Final de Grau
Què és el treball final de Grau?
Característiques
Requisits
Procediment
Calendari
Professorat
Normativa
Comissió del TFG
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Calendari de la preinscripció curs 2018-19:

31 de juliol. Publicació dels temes i tutors proposats per la Comissió de TFG.
Consulteu la llista de propostes de TFG per al curs 2018-2019

12 de setembre: Publicació de la convocatòria provisional de l’acte d’assignació de temes i tutors dels alumnes que compleixin els requisits per participar a la preinscripció. - Veure llistat

12-14 de setembre: Termini per presentar la proposta de tema i tutor per part de l’alumne. Aquest pas és opcional i cal seguir les instruccions.

20 de setembre: Comunicació de les propostes fetes per l’alumne aprovades.

20 de setembre: Publicació de la convocatòria definitiva de l’acte d’assignació de temes i tutors dels alumnes que compleixin els requisits per participar a la preinscripció.

25 de setembre (15h). Assignació presencial de temes i tutors a la meitat dels alumnes amb millor expedient acadèmic.

27 de setembre (15h). Assignació presencial de temes i tutors a l’altra meitat dels alumnes.

28 de setembre. Publicació de la llista provisional dels alumnes admesos i amb el corresponent tema i tutor

28 de setembre  i 1 d´octubre. Presentació de reclamacions. 

4 d’octubrePublicació de la llista definitva 


Presentació del TFG. Curs 2018-19. Primer semestre :

Lliurament de la memòria del TFG: des de el 9 de gener fins a les 13h del divendres 11 de gener de 2019

  • L’alumne/a haurà de lliurar 3 exemplars de la memòria a la Secretaria d’Estudiants i Docència e en horari de finestreta (un exemplar més si vol optar al premi a la qualitat lingüística)
  • Durant el mateix període, l’alumne/a haurà d’adjuntar la memòria en format electrònic (.pdf) en el Campus Virtual de l’Assignatura

Presentació Oral i defensa del TFG: Dijous 31 de gener de 2019

Consulteu les Comissions avaluadores


Presentació del TFG. Curs 2018-19. Segon semestre : 

Lliurament de la memòria del TFG: des del 11 de juny fins a les 13h del dijous 13 de juny de 2019

  • L’alumne/a haurà de lliurar 3 exemplars de la memòria a la Secretaria d’Estudiants i Docència en horari de finestreta (un exemplar més si vol optar al premi a la qualitat lingüística)
  • Durant el mateix període, l’alumne/a haurà d’adjuntar la memòria en format electrònic (.pdf) en el Campus Virtual de l’Assignatura

Presentació Oral i defensa del TFG: del 25 al 28 de juny de 2019
Consulteu la Convocatòria provisional


 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat d'Odontologia
Última actualització o validació: 17.09.2018
imatge de maquetació