Logo Universitat de Barcelona Facultat d'Odontologia imatge de maquetació
Facultat UB imatge de maquetació
Grau d'Odontologia
Treball Final de Grau
Què és el treball final de Grau?
Característiques
Requisits
Procediment
Calendari
Professorat
Normativa
Comissió del TFG
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Què és el treball final de Grau?

El treball Final de Grau (TFG) és una assignatura del grau d’Odontologia de 6 crèdits ECTS. Segons el RD 1393/2007 del 29 d’octubre l’ensenyament universitari oficial de grau conclourà amb l’elaboració i defensa d’un treball final de grau. Aquest treball haurà d’estar orientat a l’avaluació de competències associades al títol.

L’ordre ministerial CIN/2136/2008 del 3 de juliol que regula els objectius, competències i continguts mínims de la titulació de graduat en Odontologia estableix la presentació i defensa davant un tribunal universitari d’un projecte de fi de grau consistent en un exercici d’integració dels continguts formatius rebuts i de les competències adquirides al llarg dels estudis de grau.

La Facultat d’Odontologia va aprovar el 18 d’abril del 2013 i modificada el 11 de juliol de 2014 la Normativa del Treball de fi de grau i estableix que el TFG ha de ser un treball personal i original i consisteix en l’elaboració, presentació i defensa d’un projecte o estudi que suposi la integració de la formació rebuda al llarg de la titulació.

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Facultat d'Odontologia
Última actualització o validació: 02.02.2016
imatge de maquetació