Airwells

El projecte Airwells vol realitzar una àmplia investigació multidisciplinar sobre les possibilitats de captació de l’aigua ambiental. L’École Speciale d’Architecture de Paris i l’arquitecte Edouard Cabay són els socis principals del projecte.

 

airwells

 

Es compta amb una beca de suport de nou mesos de duració realitzant un treball d’investigació que estudiï la captació d’aigua per condensació en estructures, materials i fibres diverses. El treball suposa un treball experimental amb coneixements de Física de la Matèria Condensada (dinàmica de fluids i transicions de fase) i Ciències de la Complexitat que inclou anàlisi de dades, simulació i una col·laboració estreta amb un estudi d’arquitectura internacional ubicat a Barcelona.

 

 

Partners:

École Speciale d’Architecture de Paris

Appareil Estudi

Participants

Edouard Cabay

École Speciale d'Architecture