CoAct

 


CoAct, Co-designing Citizen Social Science for Collective Action
Projecte SwafS d’Horitzó 2020. Gener de 2020 – desembre de 2022.

 


El món presenta greus clivelles socials que minven la qualitat de vida de certs col·lectius. CoAct vol posar les persones en situació de vulnerabilitat –sovint silenciades– al centre de la recerca científica i erigir-les com a expertes fiables del seu àmbit i com a co-investigadores de la recerca participativa.

29-03-19 UB Opensystems CoAct full page

 

CoAct és un projecte europeu ambiciós que uneix, de forma pionera, la ciència ciutadana i les ciències socials i proposa una nova manera de fer Recerca i Innovació (R+I) en la qual els ciutadans es converteixen en co-investigadors. El projecte es desplega al voltant de quatre temes candents de l’actualitat global –l’atenció a la salut mental, l’ocupació juvenil, la justícia mediambiental i la equitat de gènere– repartits i analitzats en quatre territoris concrets: Barcelona, Viena, Buenos Aires i els països de l’est d’Europa.

 

CoAct planteja un enfocament radicalment nou per afrontar aquests quatre problemes socials i proposa definir un marc general per a l’incipient ciència ciutadana social. Totes les accions d’R+I de CoAct segueixen un mateix esquema que es basa en el codisseny i la coproducció de la recerca a càrrec dels propis grups de ciutadans afectats i en situació de vulnerabilitat amb l’ajuda d’àmplies i diverses coalicions d’experts formades per investigadores, organitzacions socials i administracions públiques.

 

L’esforç comú, tan global com local, aspira a generar un coneixement socialment robust i a proposar mesures raonades científicament per promoure el canvi social. OpenSystems lidera aquest projecte europeu que agrupa nou socis d’Espanya, Alemanya, Àustria, Regne Unit i Argentina.

 

A Catalunya, el projecte CoAct se centra en la recerca en l’atenció a la salut mental i compta amb la participació de la FSMC (Federació Salut Mental Catalunya), que aplega 68 entitats, i el suport de diversos ajuntaments i grups de recerca. OpenSystems i la FSMC han establert prèviament una col·laboració exitosa amb el projecte de ciència ciutadana Jocs x la Salut Mental.

 

CoAct és una RIA (Research and Innovation Action) que rep el finançament d’Horitzó 2020 de la Comissió Europea a través de la línia SwafS (Science with and for Society).

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 873048. 800px-Flag_of_Europe

 

En col·laboració amb:

ZSI (Zentrüm för Soziale Innovation). Àustria

UNIVIE (Universtitat de Viena). Àustria

FHP (Fach Hochschule Postdam). Alemanya

UNSAM (Universidad Nacional de General San Martín). Argentina

OKF (Open Knowledge International). Seu del Regne Unit

GIG ( Global Innovation Gathering). Alemanya

FSMC (Federació Salut Mental de Catalunya). Espanya

FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales). Argentina