Acció europea COST sobre ciència ciutadana

Som un dels dos representants espanyols en el Comitè de Direcció i som també responsables d’un Working Group en una acció que se centra en la ciència ciutadana per promoure la creativitat, la cultura científica i la innovació a tot Europa.

 

costweb

 

Estem en presència d’un notable creixement de la ciència ciutadana (CS), és a dir, la participació de les persones de tots els àmbits de la vida a la investigació científica. L’objectiu principal d’aquesta acció és agrupar les capacitats de tot Europa per investigar i ampliar l’impacte científic, educatiu, polític, i els resultats cívics de ciència ciutadana amb les parts interessades de tots els sectors (per exemple, polítics, innovadors socials, ciutadans , organitzacions culturals, investigadors, organitzacions benèfiques i ONGs), per mesurar el potencial de la ciència ciutadana com a facilitador d’una innovació social i la transició socio-ecològica.
 

L’acció explorarà el poder transformador de la ciència ciutadana per a fins intel·ligents, integradors i sostenibles, i proporcionarà els marcs per a l’aprofitament del potencial dels ciutadans europeus per a la ciència i la innovació. La pertinència i l’oportunitat de l’acció es deriven de la recent explosió d’activitat entorn a la ciència ciutadana, on gent comuna i investigadors entenen en comú el poder dels dispositius tecnològics que els permeten registrar l’entorn que els envolta, compartir les dades i col·lectivament interpretar les dades i coneixements per a l’avanç de la ciència i la societat.

 
Donada la transdisciplinarietat de la ciència ciutadana, l’acció es beneficiarà de les diferents contribucions i perspectives d’una gamma de disciplines i cultures d’investigació. Atès que poques vegades es superposen ni participen directament d’un mateix repte, l’acció proporciona un marc ideal per a l’intercanvi de coneixements i el desenvolupament sobre de la ciència ciutadana en permetre una millor integració de les activitats nacionals independents a escala europea i internacional.

 

 

Visitar web

COST Intro Webpage

Participants

Josep Perelló

Katrin Vohland (Museum fur Naturkunde)

Marisa Ponti (University of Gothenburg)

Fermín Serrano (Ibercivis)

Veure més..