Jocs pel Canvi Social

Jocs pel Canvi Social situen els veïns de la ciutat en el centre d’un procés de recerca dedicat a la co-creació de polítiques basades en dades per millorar la qualitat de vida urbana. Es tracten qüestions socials rellevants mitjançant l’intercanvi de dades de comportament recollides a través de plataformes digitals situades a l’espai públic i on els ciutadans participen lliurement i conscientment d’un experiment col·lectiu.

 

jocscanvisocial

 

El projecte es basa en estratègies de ciència ciutadana i proposa intervencions públiques en espais urbans amb dilemes plantejats pels seus veïns. Les preocupacions socials compartides, com la qualitat de l’aire i la justícia ambiental, la inclusió social, la discriminació de gènere i la violència, l’ús de l’espai públic, la necessitat de reaccionar davant una contaminació costanera greu a causa d’un vessament de petroli o els rols de cada membre de la salut mental l’atenció comunitària. L’esforç es fa a través de debats col·lectius i el compromís d’una varietat de grups d’interès. Tots ells creen experiments col·lectius que volen potenciar comunitats específiques.

 

Els dilemes socials s’utilitzen per fer front al conflicte entre interessos individuals i col·lectius, proporcionant mesures quantitatives de les normes que configuren les interaccions socials comunitàries. Els dilemes socials i la teoria del joc són models de confiança, cooperació, reciprocitat, sentit de col·lectivitat, optimisme i molts altres trets socials. Al moure la configuració experimental a l’espai públic i fomentar la participació dels ciutadans amb tauletes electròniques i atractives infraestructures físiques, els ciutadans esdevenen coproductors de coneixement.

 

Dins del camp emergent de la ciència ciutadana, ajuntem l’esforç amb la necessitat de respondre a les inquietuds socials plantejades per grups i col·lectius amb dades i evidències recollides a partir d’interaccions socials. Els experiments col·lectius desenvolupats tenen el potencial de comprendre no només com interactuem, sinó també quina és la influència dels factors socials i contextuals en l’adaptació, la vulnerabilitat i la resiliència de les persones respecte a determinats problemes socials d’una determinada comunitat.

 

Les intervencions es poden entendre com una manera d’obrir el debat sobre temes socials específics dins d’una ciutat o un barri, ja que els dilemes socials també són una eina d’auto-reflexió. També es pot entendre com una forma de fer que algunes comunitats siguin presents i visibles a l’espai públic davant d’altres veïns i, finalment, com a forma d’obtenir dades robustes que puguin donar suport a accions col·lectives o noves polítiques de canvi social.