BCA

El programa Brethren Colleges Abroad (BCA) és un programa de mobilitat d’estudiants de grau organitzat en el marc d’un consorci format per universitats americanes. Aquest programa ofereix la possibilitat de realitzar una estada acadèmica semestral o anual en una de les universitats del consorci que estan en diferents estats dels Estats Units. El consorci està format per: University of La Verne (Califòrnia), McPherson College (Kansas), Manchester College (Indiana), Juniata College (Pensilvània), Elizabethtown College (Pensilvània) i Bridgewater College (Virginia).

 La beca del programa està íntegrament destinada a finançar les despeses de matrícula a aquestes universitats americanes (que oscil·la entre $40.000 i $45.000).

El programa BCA està obert a tots els estudiants de la UB i permet realitzar una estada acadèmica a una d’aquestes universitats del consorci sota unes característiques similars a les del programa Erasmus (intercanvis d’un o dos semestres, exempció de pagament de la matrícula a la universitat estrangera i reconeixement dels cursos realitzats a l’estranger, sempre que es segueixin els tràmits pertinents per a fer-ho).