Documentació a presentar

Documentació a presentar a l’oficina del BCA (situada a la Facultat de Geografia i Història):

  • Imprès de sol·licitud. Cal que almenys les tres primeres pàgines estiguin omplertes a ordinador.
  • Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic.
  • Tres cartes de recomanació de professors de la UB (en anglès).
  • Redacció en anglès sobre “What are your academic and personal motivations for studying in the US through BCA?”
  • Resultat obtingut a l’examen del TOEFL.

Oficina BCA – Despatx 2094
Facultat de Geografia i Història
C/ Montalegre, 6-8
08001 Barcelona
Tfn: 934 037 712