Acreditació de l'idioma

La majoria d’universitats exigeixen un determinat nivell d’idioma*, segons el país o la llengua què s’imparteix la titulació.  El nivell d’idioma estranger l’has d’acreditar d’acord al que estableix el Procediment d’Acreditació Lingüística, excepte per a aquelles places o idiomes en els que s’indiqui altra cosa. Tot i així, cada programa de mobilitat té particularitats.

Procediment d’Acreditació Lingüística

- Presentar la còpia del certificat oficial (llistat CIC i llistat ACLES

- Presentar de la còpia de la matrícula d'una Escola d'Idiomes Oficial o l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) de la UB del curs acadèmic en el qual es presenta la sol·licitud, que acreditarà el nivell de capacitació lingüística ó

- Realitzar les proves de nivel que organitza l’EIM per als estudiants que volen participar als programes de mobilitat internacional. Cal consultar el període d’inscripició i de realització de les proves a la pàgina web de l’EIM  tant bon punt s’obri la convocatòria. El cost de les proves és de 75€.

 

Particularitats de l’acreditació del nivell d’idioma dels diferents programes de mobilitat

  • Erasmus+ estudis i Convenis Específics: per als idiomes anglès, alemany i francès s’haurà d’acreditar com a mínim un nivell B1, en cas contrari la sol·licitud es considerarà exclosa. A més, cal consultar els requisits d’idioma específics de cada plaça (el nivel demanat pot ser més alt o es pot requerir un títol específic).
  • Places on s’indica “mandatory”: s’ha d’acreditar el nivel exigit
  • Places on s’indica “recommended”: s’assignarà la plaça tot i que no s’arribi al nivell recomanat. No obstant, la decisió final sempre dependrà de la universitat de destí.
  • Erasmus+ pràctiques: S’ha d’acreditar el nivell d’idioma en el qual es vagin a realitzar les practiques.
  • Erasmus+ KA107: S’indicarà al SOP, per a cada plaça, el nivell de l’idioma exigit. S’haurà acreditar d’acord al Procediment d’Acreditació Lingüísitca, tot i que és possible que per algunes places sigui necessari presentar un títol específic (IELTS, TOEFL, etc).
  • Convenis Generals: A l’annex 1 de la convocatòria hi ha especificat el nivell d’idioma que es demana per a cada plaça. Si no s’indica el contrari, s’haurà acreditar d’acord al Procediment d’Acreditació Lingüísitca, però hi ha places i destinacions per a les que es requereix un títol específic (IELTS, TOEFL, etc).
  • Programa BCA: S’ha d’acreditar el títol del TOEFL.

*En el cas de que la universitat de destí demani 2 idiomes, només cal acreditar el nivell d’un d’ells. Si vas a fer practiques de laboratori, acredita anglès. Si vas a fer classes, acredita l’idioma en què es facin les classes (les del màster poden ser en anglès però les de grau acostumen a ser amb l’idioma del país).