Bioerasmus Photo Contest 2018

1r CONCURS DE FOTOGRAFIA D’INTERCANVI - 1st BIOERASMUS PHOTO CONTEST 17-18

 

Participants

Bioerasmus Photo Contest 2018 - Facultat de Biologia UB

La Maria Carretero, guanyadora del Bioerasmus Photo Contest

 

BASES DEL CONCURS

 

BASES

L’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Biologia convoca el 1r Concurs de Fotografia d’Intercanvi – Bioerasmus UB Photo Contest 2018

El concurs s’adreça a estudiants que participen o han participat en algun programa de mobilitat acadèmica de la Facultat el curs 2017-2018.

1. Participants

Hi poden participar aquells estudiants matriculats a la UB que participin o hagin participat en algun programa de mobilitat acadèmica de la Facultat el curs 2017-2018.

2. Requisits

  • Les fotografies han de ser originals i exclusives de l'autor, i han d’haver estat fetes durant el període de mobilitat de l’estudiant.
  • Les fotografies han de reflectir algun dels aspectes de l’experiència de mobilitat. Poden ser d’un paisatge del país de destí, d’una activitat que s’hagi realitzat, de la ciutat, d’un laboratori, de la universitat, fotografia artística... la llibertat és total.
  • Cal contextualitzar la imatge i acompanyar-la de:

o   Un títol

o   Una breu (1-2 línies) descripció i indicar el lloc on ha estat feta

o   Nom i cognoms del participant i Hashtag #BioerasmusUB18

 

 

3.Terminis

El termini de presentació de fotografies comença el 26 d’abril de 2018 i acaba el 15 de juny, ambdós inclosos. 

4. Presentació

Cada participant pot presentar un màxim de tres fotografies. Les imatges s'han de presentar de la manera següent:

  • Per Instagram, amb el hashtag #BioerasmusUB18. Cal indicar el títol de la fotografia, el lloc on ha estat feta, una breu descripció i el nom de l’autor.
  • Un cop publicada, enviant-la per e-mail a ori-bio@ub.edu, amb l’assumpte: BIOERASMUS PHOTO CONTEST

Les fotografies rebudes es publicaran a les xarxes socials (Instagram i Twitter) de l’ORI.

5. Veredicte

D’entre les 10 fotografies més votades (amb més likes) al perfil de l’ORI (totes les participants es publicaran), un equip de la Facultat de Biologia n’escollirà la guanyadora. Les 10 fotografies finalistes es donaran a conèixer a finals de juny, i la guanyadora la setmana del 9 al 13 de juliol, coincidint amb la presentació dels TFGs. Els finalistes hauran d'enviar la fotografia en format .jpg a ori-bio@ub.edu per a poder optar al premi.

El Jurat està conformat per:

Jurat

-          Dr Toni Serra (Professor Dept. Bio Animal i Responsable Científic CRBA)

-          Dra Núria López (Responsable Tècnica CRBA)

-          Dr Gustavo Llorente (Degà de la Facultat)

-          Dra Pilar López (Professora Dept. Bio Evolutiva)

-          Joan Ramón Ribas (Administrador de Centre – Biologia)

6. Premis

El premi consisteix en una càmera esportiva Crosstour 4K –o similar- sumergible fins a 30m i amb control remot wi-fi.

7. Informació addicional

•   Pel sol fet de participar, els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de les seves fotografies i en conseqüència tenir els drets d'autor i els drets d'imatge, i autoritzen a l’ORI a fer-ne difusió
•  La UB s'eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l'obra.
•  Pel sol fet de prendre part en aquest concurs, els participants es comprometen a no reivindicar els drets d'autor per la reproducció de les seves obres en catàlegs, cartells, dossiers de premsa, reportatges i mitjans audiovisuals i informàtics.
•  Pel sol fet de prendre part, els participants accepten les condicions d'aquestes bases i es comprometen a respectar-les.