BIOERASMUS PHOTO CONTEST 2019

En aquest enllaç podeu veure totes les fotografies!!

https://www.flickr.com/photos/142596522@N03/albums/72157708954811907

 

 

BASES

2on CONCURS DE FOTOGRAFIA D’INTERCANVI - 2nd BIOERASMUS PHOTO CONTEST 18-19

 

Bases del BioErasmus Photocontest 2019

L’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Biologia de la UB convoca el 2on Concurs de Fotografia d’Intercanvi – Bioerasmus UB Photo Contest 2019

El concurs s’adreça a estudiants que participen o han participat en algun programa de mobilitat acadèmica de la Facultat el curs 2018-2019.
 

Els objectius d’aquest concurs són:

-         Donar a conèixer les xarxes socials de l’ORI de Biologia als estudiants de la Facultat i incentivar-los a que també comparteixin moments de la seva estada amb l’ORI

-         Donar a conèixer la varietat de destins de mobilitat de la Facultat a futurs estudiants de mobilitat

-         Mostrar com l’experiència de mobilitat és també una bona oportunitat per visitar espais naturals i urbans únics als països de destí

-         Motivar la comunitat universitària a participar en estades acadèmiques a l’estranger per tal de complementar la seva formació acadèmica

-         Exposar les fotografies guanyadores a la setmana de mobilitat (novembre 2019)

 

1. Participants

Hi poden participar aquells estudiants matriculats a la UB que participin o hagin participat en algun programa de mobilitat acadèmica de la Facultat el curs 2018-2019.

2. Requisits

·        Les fotografies han de ser originals i exclusives de l'autor, i han d’haver estat fetes durant el període de mobilitat de l’estudiant.

·        Les fotografies han de reflectir algun dels aspectes de l’experiència de mobilitat. Poden ser d’un paisatge del país de destí, d’una activitat que s’hagi realitzat, de la ciutat, d’un laboratori, de la universitat, fotografia artística... la llibertat és total.

·        Cal contextualitzar la imatge i acompanyar-la de:

o   Un títol

o   Una breu descripció (1-2 línies) i indicar el lloc on ha estat feta

o   Nom i cognoms del participant

3.Terminis

El termini de presentació de fotografies comença el 10 de maig de 2019 i acaba el 17 de juny, ambdós inclosos.

4. Presentació

Cada participant pot presentar un màxim de tres fotografies. Les imatges es poden presentar per dues vies:

-         Per Instagram, amb el hashtag #BioerasmusUB19. Cal indicar el títol de la fotografia, el lloc on ha estat feta, una breu descripció i el nom de l’autor.

-         Per e-mail, indicant el mateix, a ori-bio@ub.edu, amb l’assumpte: BIOERASMUS PHOTO CONTEST 2019

Les fotografies rebudes es publicaran al perfil d’Instagram de l’ORI.

5. Veredicte

D’entre les 10 fotografies més votades (amb més likes) publicades pel perfil de l’ORI, un equip de la Facultat de Biologia (amb experts en fotografia) n’escollirà la guanyadora.

6. Premis

El premi consisteix en un Drone EACHINE Plegable amb Càmara Gran Angular HD i control remot, o similar.

 

7. Informació addicional

•   Pel sol fet de participar, els autors reconeixen ésser posseïdors del copyright de les seves fotografies i en conseqüència tenir els drets d'autor i els drets d'imatge, i autoritzen a l’ORI a fer-ne difusió
•  La UB s'eximeix de qualsevol conflicte de publicació de l'obra.
•  Pel sol fet de prendre part en aquest concurs, els participants es comprometen a no reivindicar els drets d'autor per la reproducció de les seves obres en catàlegs, cartells, dossiers de premsa, reportatges i mitjans audiovisuals i informàtics.
•  Pel sol fet de prendre part, els participants accepten les condicions d'aquestes bases i es comprometen a respectar-les.

/ori-bio/sites/default/files/BASES%20concurs%20fotografia.pdf