BIOERASMUS PHOTO CONTEST 2021

 

BASES

3er CONCURS DE FOTOGRAFIA D’INTERCANVI - 3rd BIOERASMUS PHOTO CONTEST 2021

 

Bases del BioErasmus Photocontest 2021

L’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Biologia de la UB convoca el 3er Concurs de Fotografia d’Intercanvi – Bioerasmus UB Photo Contest 2021

El concurs s’adreça a estudiants que participen o han participat en algun programa de mobilitat acadèmica de la Facultat els cursos 2019-20 i 2020-21.
 

Els objectius d’aquest concurs són:

  • Donar a conèixer l’Instagram de l’ORI de la Facultat de Biologia @ori_bio als estudiants de la Facultat  i incentivar-los a que també comparteixin moments de la seva estada amb l’ORI
  • Donar a conèixer la varietat de destins de mobilitat de la Facultat de Biologia a futurs estudiants de mobilitat
  • Mostrar com l’experiència de mobilitat és també una bona oportunitat per visitar espais naturals i urbans únics als països de destí
  • Motivar la comunitat universitària a participar en estades acadèmiques a l’estranger per tal de complementar la seva formació acadèmica

1. Participants

Hi poden participar aquells estudiants que participin o hagin participat en algun programa de mobilitat acadèmica de la Facultat els cursos 2019-20 o 2020-21

2. Requisits

  • Les fotografies han de ser originals i exclusives de l'autor, i han d’haver estat fetes durant el període de mobilitat de l’estudiant.
  • Les fotografies han de reflectir algun dels aspectes de l’experiència de mobilitat. Poden ser d’un paisatge del país de destí, d’una activitat que s’hagi realitzat, de la ciutat, d’un laboratori, de la universitat, fotografia artística... la llibertat és total.
  • Cal contextualitzar la imatge i acompanyar-la de:

o   Un títol

o   Una breu descripció (1-2 línies) i indicar el lloc on ha estat feta

o   Nom i cognoms del participant

 

3.Terminis

El termini de presentació de fotografies comença el 21 de maig de 2021 i acaba el 20 de juny, ambdós inclosos.

4. Presentació

Cada participant pot presentar un màxim de tres fotografies. Les imatges es poden presentar per dues vies:

  • Per Instagram, amb el hashtag #BioerasmusUB21. Cal indicar el títol de la fotografia, el lloc on ha estat feta, una breu descripció i el nom de l’autor.
  • Per e-mail, indicant el mateix, a ori-bio@ub.edu, amb l’assumpte: BIOERASMUS PHOTO CONTEST 2021

Les fotografies rebudes es publicaran al perfil d’Instagram de l’ORI @ori_bio.

5. Veredicte

D’entre les 10 fotografies més votades el  30 de juny 2021 (amb més likes) publicades pel perfil de l’ORI @ori_bio, un equip de la Facultat de Biologia (amb experts en fotografia) n’escollirà la guanyadora.

6. Premis

El premi consisteix en Càmara Esportiva 4K 60FPS 20MP Wi-Fi o similar.