Pràctiques Curriculars Internacionals

Programa per a realització de pràctiques amb reconeixement acadèmic en institucions i empreses fora de la Unió Europea.

No hi ha places específiques, cal que l'estudiant contacti directament amb una institució o empresa on realitzarà les pràctiques.

En aquests moments tenim una oferta de places per a estudiants de Grau o Màster a Fox Chase Cancer Center in Philadelphia (USA)

Un cop s'hagi aconseguit l'acceptació per part de la institució / empresa d'acollida caldrà signar el conveni de cooperació educativa i un projecte formatiu.

La signatura del conveni porta un cert temps  (a la Facultat de Biologia els ha de signar la degana).

Contacteu amb la Marta Camps (martacamps@ub.edu) per preparar la signatura del conveni i projecte formatiu

Els estudiants que facin unes Pràctiques Curriculars Internacionals no poden sol·licitar ni les beques MOBINTde l'AGAUR ni les Beques Santander

L'estudiant haurà de contractar una assegurança privada amb les següents cobertures :

1.- Assistència mèdica
2.- Assegurança d’accidents i repatriació
3.- Responsabilitat civil

L'estudiant pot de contactar amb l’asseguradora amb la que col·labora la UB habitualment: Ferrer&Ojeda Asociados Correduría de Seguros, S.L.