Globa Faculty UB (abans Convenis específics)

Són acords per a l’intercanvi d’estudiants signats entre els centres de la UB i centres d’universitats de països de la resta del món. El període d'estudis és generalment mínim d'un semestre i màxim de dos semestres consecutius i sempre dins un curs acadèmic de la UB.