Convenis generals

Són acords per a l’intercanvi d’estudiants signats entre la UB i universitats de diferents països del món. El període d'estudis és generalment mínim d'un semestre i màxim de dos semestres consecutius i sempre dins un curs acadèmic de la UB.