Global UB Mobility (Convenis generals)

Són acords per a l’intercanvi d’estudiants signats entre la UB i Universitats de diferents països del món. El període d'estudis és generalment mínim d'un semestre i màxim de dos semestres consecutius i sempre dins un curs acadèmic de la UB.

L'Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (OMPI) gestiona el programa de mobilitat "Convenis Generals" i tota la infomració es pot trobar a la seva web