Erasmus Estudis o Erasmus Pràctiques?

 

Si vols marxar a Europa i tens dubtes sobre aquestes dues modalitats, et resumim les principals diferències:

 

 

Avantatges

Inconvenients

ERASMUS PRÀCTIQUES

Puc anar a qualsevol lloc de la Unió Europa (universitats, centres de recerca, entitats públiques o empreses)

Requereixo l'Internship Confirmation signat i segellat quan es fa la sol·licitud

Cobro 300-400€/mes de beca

(+100€/mes si tens beca general del ministeri)

Màxim cobro 4 mesos de beca

Menys tràmits i paperassa que amb l’Erasmus Estudis

No consto com a estudiant a l’estranger (i sovint no em donen accés a les residències d'estudiants)

A banda de convalidar les pràcitques pels Pràcticums i/o la part  experimental del TFG/TFM,

puc fer pràctiques extra curriculars

 

  ERASMUS    ESTUDIS

No cal que contacti amb la universitat de destí abans de fer la sol·licitud per buscar grup de recerca. Ho

Puc anar només a les universitat amb les que tinguem conveni

(si vull fer-hi projecte de recerca he de veure que sigui possible en aquella Universitat i si s'ha de fer a la Facultat/Departament o es pot fer a altres Facultats i fins i tot centres/instituts  adscrits )

Màxim cobro 9 mesos de beca

(+200€/mes si tens beca general del ministeri)

 

Cobro de 200-300 €/mes segons el país

(+200€/mes si tens beca general del ministeri)

 

Consto com a estudiant a l’estranger

Més tràmits i paperassa

(Una vegada la Facultat m'ha assignat la plaça he de demanar l'assignació a la Facultat de destí)

Puc cursar assignatures de grau o de màster, així com pràcticums i TFG

Cal mirar bé els plans docents i la convalidació de les assignatures abans de fer la sol·licitud i escolllir destins

 

Trobaràs més informació sobre els programes Erasmus + Estudis i Erasmus + Pràctiques a l’apartat “Programes de Mobilitat”.