Tràmits a realitzar

Important: Pots veure com descarregar els documents del SOP aquí.

ABANS DE LA MOBILITAT 

1. Fer la sol·licitud d’acceptació a la universitat de destí (al SOP) i dur la documentació necessària al registre

Què és? És el procés documental que has de fer a la universitat de destí per a que et registris i facis el procés d’acceptació.

A on? T’ho indicarà la pròpia aplicació. 

És obligatori? Sí.

En cas de no acceptació per part de la universitat de destí per causes sobrevingudes, es pot sol·licitar un canvi de destí a través d’una instància de sol·licitud de reubicació  (un mes a comptar des de la comunicació de la no acceptació de la universitat de destí). (Només per a estudis).

2. Informa’t sobre la universitat de destí

Què és?  informacions sobre diverses qüestions pràctiques relacionades amb la teva estada: allotjament, acollida, cursos d’idiomes, etc.

A on? És una informació que et facilitarà la universitat de destí.

És obligatori? Sí i és molt aconsellable.

3. Acord d’aprenentatge per a Estudis o Pràctiques (Learning Agreement)

Què és?  És el document que garanteix el reconeixement acadèmic de crèdits superats. Te'l descarregues del SOP.

A on?   Aquest document ha d’estar signat per l’estudiant, el responsable Erasmus a la universitat de destí i el responsable de relacions internacionals de la Facultat d’origen. Un cop omplert i signat per les tres parts, s’ha d’enviar per correu electrònic a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (erasmus@ub.edu).

És obligatori? És imprescindible enviar aquest document a l’OMPI abans d’iniciar la mobilitat. És un dels documents indispensable  per poder fer el primer pagament de la beca.
 

4. Busca grup de recerca, omple el Research Project Form i penja’l al Campus (en cas que vagis a fer Pràcticum i TFG)

Un cop tinguis assignada la plaça hauràs de buscar un grup de recerca a la universitat de destí, i omplir el següent document:

Research Project Form per a estudiants de Biologia, Bioquímica, Biotecnologia i Ciències Ambientals

Research Project Form per a estudiants de Ciències Biomèdiques

Enllaç per penjar el RPF

 

5. Matrícula a la UB

Què és? Per poder ser estudiant de mobilitat has d’estar matriculat a la UB durant el curs acadèmic en què té lloc la teva mobilitat. Cal matricular les assignatures que consten en l’Acord d’aprenentatge (Learning Agreement).

A on? A la secretaria de la teva facultat.

És obligatori? Sí.

 

6. Acceptar o renunciar l'ajut d'intercanvi adjudicat en el periode establert

Has de descarregar el document d'acceptació o renúnica del SOP, signar-lo i fer-lo a arribar a l'ORI per correu electrònic o dur-lo presencialment. Nosaltres el reenviarem a l'OMPI.

 

7.- Online Linguistic Suport (OLS)

Què és? És un test de coneixement de l’idioma de docència de la universitat on realitzaràs la mobilitat, en cas que sigui un d’aquests idiomes: anglès, francès, alemany, italià, neerlandès, portuguès, txec, danès, grec, polonès i suec. 

A on? El test s’ha de fer a través d’una aplicació de la Comissió Europea abans de marxar. Rebràs un correu electrònic informant-te quan l’has de fer i facilitant-te les credencials d’accés. 

És obligatori? És imprescindible fer-ho abans d’iniciar la mobilitat. És un tràmit indispensable  per poder fer el primer pagament de la beca. No fer el test abans de l’inici de la  mobilitat i en els terminis establerts, implica la pèrdua de la condició d’estudiant Erasmus+: no es podrà fer la mobilitat ni tenir reconeixement acadèmic.

8. Signatura del Conveni de Subvenció (Grant Agreement)

Què és? És el contracte que es firma entre el beneficiari de la mobilitat i la UB i que recull els drets deures d’ambdues parts, incloent les qüestions econòmiques. 

A on? Des del SOP, has de descarregar dos exemplars del document, cal signar els dos i fer-los arribar per correu postal o personalment  a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI.

L'adreça és: Universitat de Barcelona. Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals. Pavelló Rosa (Recinte de la Maternitat). Trav. de les Corts, 131-159. 08028 Barcelona.
Només et podràs descarregar aquest document un cop hagis realitzat el test OLS de nivell d’idioma i formalitzat l’Acord d’aprenentatge per a Estudis o pràctiques (Learning Agreement).

És obligatori? És imprescindible fer-ho abans d’iniciar la mobilitat. És un dels documents indispensables  per poder fer el primer pagament de la beca.

9.- Assegurances

Què és? Els estudiants Erasmus+ estudis i pràctiques han de tenir les següents cobertures:

Assistència mèdica
una coberta d’assistència mèdica durant tot el període de la teva estada a la universitat estrangera.  En el cas de la Unió Europea i països associats, si gaudeixes d'assistència sanitària pública a Espanya, es cobreix mitjançant la Targeta Sanitària Europea, sempre sota les condicions del sistema públic sanitari d'aquell país (pagament anticipat, retorn d'un percentatge només, etc.) es recomana portar a terme el tràmit poc abans de marxar donat que es concedeix per un any, d'aquesta manera cobrirà tot el període de l'estada i no es necessitarà renovar en cas de cursar un curs acadèmic sencer.

Sinó, hauràs de contractar una assegurança privada que cobreixi la teva estada a l’estranger. En aquest cas, pots contactar amb l’asseguradora amb la que col·labora la UB habitualment > FERRER & OJEDA

Assegurança d’accidents i repatriació
Aquesta assegurança està garantida per la Universitat de Barcelona per a tots els estudiants Erasmus+. El nº de pòlissa constarà en el conveni de subvenció que signareu abans de marxar de mobilitat Erasmus.

Responsabilitat civil (només per estudiants Erasmus+ pràctiques)
Aquesta assegurança està garantida per la Universitat de Barcelona per a tots els estudiants Erasmus+ pràctiques. El nº de pòlissa constarà en el conveni de subvenció que signareu abans de marxar de mobilitat Erasmus.

Recorda: algunes universitats estrangeres podrien exigir el pagament de petites taxes obligatòries corresponents a assegurances obligatòries per a tots els seus estudiants que no venen cobertes a la UB (per exemple, responsabilitat civil a França). 

És obligatori? Sí, és imprescindible per garantir la seguretat de la mobilitat.

 

DURANT LA MOBILITAT

1.- Certificat d’arribada

Què és? És el document que dóna fe de la teva incorporació a la universitat de destí.

A on? El document l’has de baixar del SOP. Un cop omplert,  signat i segellat per la universitat de destí s’ha d’enviar per correu electrònic a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (erasmus@ub.edu) o per fax: 93 403 53 87.

És obligatori? Sí. És un dels documents imprescindibles  per poder fer efectiu el primer pagament de la beca.
 

2.- Petició d’ampliació d’estada (si s'escau)

Què és? És un document de  petició d’ampliació de l’estada que ha de comptar amb l’aprovació acadèmica de les dues universitats. En cas d’haver estat beneficiari d’una mobilitat Erasmus+ (estudis i/o pràctiques) amb anterioritat, el còmput total, comptant també l’ampliació sol·licitada  de la durada, no pot ser superior a 12 mesos (24 mesos pels estudiants de Medicina, Odontologia i Farmàcia) per cada cicle d’estudis (grau, màster).

A on? El pots descarregar aquí: document d'ampliació d'estada. Aquest document ha d’estar signat per l’estudiant, el responsable Erasmus a la universitat de destí i el responsable de relacions internacionals de la Facultat d’origen. Un cop omplert i signat s’ha d’enviar per correu electrònic a l’0ficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (erasmus@ub.edu).

És obligatori? Només en cas de sol·licitar una ampliació de l’estada de mobilitat.

3.-Modificació del Learning Agreement (si s'escau)

Què és? Les modificacions del contingut acadèmic de la teva estada (sigui per motiu d’ampliació de la mateixa o per canvis en la universitat de destí) hauran de quedar reflectides en el Learning Agreement i a la matrícula.

A on? Aquest document ha d’estar signat per l’estudiant, el responsable Erasmus a la universitat de destí i el responsable de relacions internacionals de la Facultat d’origen. Has de descarregar-lo del SOP i, un cop omplert i signat s’ha d’enviar per correu electrònic a l’0ficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI (erasmus@ub.edu). Les modificacions en el Learning Agreement es podran fer en un període de  7 setmanes  des de la data del Certificat d’arribada. En el cas que l’estada superi un semestre,  el termini per a les modificacions de segon semestre és  de l’1 de gener al 31 de març de 2018.

És obligatori? Només en cas de sol·licitar una ampliació de l’estada de mobilitat.
 

4.  Online Linguistic Suport (OLS)

Què és? És un segon test de coneixement de l’idioma de docència de la universitat on realitzaràs la mobilitat, en cas que sigui un d’aquests idiomes: anglès, francès, alemany, italià, neerlandès, portuguès, txec, danès, grec, polonès i suec.

A on? El test s’ha de fer a través de l’ aplicació de la Comissió Europea 15 dies abans de la finalització de l’estada. Rebràs un correu electrònic recordatori. 

És obligatori? Sí, en cas de no fer-ho s'haurà de retornar l'import de l'ajut Erasmus.
 

5. Certificat d’Estada

Què és? És el document que acredita les dates reals d’inici i finalització de la teva estada.

A on? El document l’has de baixar del SOP. Un cop omplert,  signat i segellat per la universitat de destí l’has de fer  arribar, per correu postal o personalment,  a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI.

L'adreça és: Universitat de Barcelona. Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals. Pavelló Rosa (Recinte de la Maternitat). Trav. de les Corts, 131-159. 08028 Barcelona.

IMPORTANT: La data de signatura d’aquest document no pot ser superior a 5 dies abans de la data de finalització de la mobilitat que consta en el propi document. No pot estar rectificat amb tippex, etc.

És obligatori? Sí, en cas de no fer-ho s'haurà de retornar l'import de l'ajut Erasmus.

 

DESPRÉS DE LA MOBILITAT

1.Transcripts of records i incorporació a l’expedient acadèmic (Secretaria de la teva facultat)

Què és? És  un certificat de les  notes obtingudes a la universitat de destí durant la mobilitat (Transcript of records).

A on? La universitat de destí lliura aquest document  a l’estudiant i a la oficia de relacions internacionals de la facultat d’origen de l’estudiant. 

És obligatori? Sí. És el document que permet fer el reconeixement acadèmic de les assignatures superades, per tal d’incorporar-ho a l’expedient acadèmic.
 

2. Informe Final

Què és? És un qüestionari de valoració de la teva estada.

A on? Un cop finalitzada l’estada rebràs un correu electrònic des de la Comissió Europea amb la informació necessària i els terminis per complimentar l’informe final. 

És obligatori? Sí, en cas de no fer-ho s'haurà de retornar l'import de l'ajut Erasmus.
 

3.-Esmena del Convenio de Subvención

Què és? És un document annex al convenio de subvención.

A on? Has de descarregar  dos exemplars del document a l’aplicació SOP cal signar els dos i fer –los arribar per correu postal o personalment  a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals, OMPI. L'adreça és: Universitat de Barcelona. Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals. Pavelló Rosa (Recinte de la Maternitat). Trav. de les Corts, 131-159. 08028 Barcelona. 

És obligatori? Sí. En funció de les dates reals de la mobilitat que consten en el certificat d’estada, s’emet aquest document que ajusta el pagament de la beca al període real de mobilitat.

Els documents els podràs baixar des del teu workflow des l’aplicació Mobility on line. SOP https://www.service4mobility.com/europe/LoginServlet

Més informació