Calendari i presentació de sol·licitud

PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE LA UB

Els requisits, terminis i documentació a presentar varien d’un programa a un altre, informació que pots consultar a la secció de Programes de Mobilitat. Per a la majoria dels programes, les convocatòries acostumen a obrir-se al novembre, en dates que poden variar d’un any a l’altre.

Tan bon punt s’obren les convocatòries, l’oficina de relacions internacionals realitza sessions informatives amb la informació específica. Es pot optar per més d’un centre en la mateixa sol·licitud i presentar simultàniament vàries sol·licituds, sempre i quan siguin per a Programes de Mobilitat Internacional diferents.

Convocatòria ordinària (aproximadament principis de novembre-principis de gener)

  • Erasmus+ estudis
  • Global Faculty UB (abans Convenis Específics)
  • Erasmus + pràctiques
  • Global UB Mobility (abans Convenis Generals)

Important: pots demanar tantes mobilitats com vulguis de manera simultània! Però només en podràs acceptar una per cada període d’estudi (1 per semestre però 2 en un curs si les fas semestrals).

 

Altres convoctòries

  • El programa Erasmus+ pràctiques té quatre terminis, a part de l’ordinària, una a l'abril per realitzar pràctiques durant el primer o segon semestre del curs següent; una al setembre per realitzar pràctiques durant el segon semestre del mateix curs acadèmic i una a l’abril per realitzar pràctiques a l’estiu del mateix curs acadèmic
  • Programa Erasmus + pràctiques per a recent graduats: es convoca a l'abril pels estudiants d’últim any que vulguin realitzar les pràctiques el curs següent quan ja siguin graduats.
  • Programa KA107: Erasmus fora d'Europa (les convocatòries s'anuncien a la pàgina web de l'OMPI )

 

ALTRES PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL 

 

PRÀCTIQUES CURRICULARS INTERNACIONALS : Caldrà que l'estudiant es posi en contacte amb l'ORI de Biologia amb antel·lació suficient (mínim 3 mesos) per poder tramitar el conveni de cooperació educativa i un projecte formatiu.