PROPERES Convocatòries de mobilitat internacional

Obrirà del 5 de setembre al 3 de novembre de 2023 

ERASMUS PRÀCTIQUES - 3er termini 2023-24 :  Per estades de 2n semestre

pels estudiants de 4rt de Grau o de Màster ; per fer estades durant el 2n semestre  2023-24, 

per fer pràctiques curriculars (a convalidar pels Pràcticums) o extracurriculars.

 

ERASMUS ESTUDIS, ERASMUS PRÀCTIQUES 1ER T, GLOBAL UB, GLOBAL   2024-25

CONVOCATÒRIA OBERTA DEL 16 D'OCTUBRE DE 2023 AL 15 DE NOVEMBRE DE 2023