PDI Mobilitat internacional

Convocatòries d'ajuts per a mobilitat internacional del professorat, tant de la Universitat de Barcelona com d'altres institucions

Veure convocatòries professorat

 

Convocatòria Erasmus de mobilitat PDI

Veure llistat de places (darrera columna)

A tenir en compte:

  • Podeu demanar la Beca per fer una estada Erasmus tots els professors amb vinculació contractual vigent en el moment de sol·licitar l’ajut i de realitzar l’activitat per la qual es sol·licita
  • La durada màxima de l’estada és d’una setmana (5 dies lectius i 2 dies de viatge)
  • Podeu fer el càlcul de la beca que us podrien donar per fer l’estada a l’Annex 2  (KA103) o a la convocatòria KA107 (per exemple, per fer una estada a Dublin de 5 dies podríeu rebre 875 €)
  • Heu de poder justificar un mínim de 8 hores de docència  (la Docència us l’ha de justificar la Universitat d’acollida, pot tractar-se de classes de Grau o de Màster, Conferències,  Seminaris, tutories amb estudiants…)
  • Podeu triar entre més de 80 destins
  • Per poder demanar la Beca Erasmus+ heu de presentar un formulari i el Document de “Staff Mobility for Teaching” on exposeu la descripció dels objectius i el programa d’activitats de la mobilitat proposada. Aquest document ha d’anar signat per la Universitat de destí i pel cap del vostre Departament a la UB  i per l’ORI de Biologia.

Com rebre estudiants estrangers al Laboratori ?