PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL (Destins i Places)

PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE LA UB  :

ERASMUS+ ESTUDIS: Programa de la Unió Europea per a l’intercanvi d’estudiants entre universitats de tots els països de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Regne Unit, Turquia i Macedònia.

En funció de les places acordades en els convenis signats entre els centres de la UB i els d’aquests països, s’elabora l’oferta de places de mobilitat.Donat que hi ha conveni de mobilitat signat, l'estudiant no haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí. La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Titol

La cerca de places s’ha de realitzar a través de l’aplicatiu Mobility Online (SOP ), com a criteri de cerca cal entrar els camps: Facultat, Programa d’Intercanvi “Erasmus Estudis", Ensenyament i l’any acadèmic. A la secció programa Erasmus Estudis- Llista de Convenis d'aquesta web hi ha una taula amb les Facultats amb les que la Facultat de Biologia ha signat conveni

 

ERASMUS+ PRÀCTIQUES: Programa de la Unió Europea per a realització de pràctiques en institucions i empreses de tots els països de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Regne Unit, Turquia i Macedònia.

No hi ha places específiques, cal que l'estudiant contacti directament amb una institució o empresa on realitzarà les pràctiques

 

Global Faculty UB  (abans CONVENIS ESPECÍFICS): Acords per a l’intercanvi d’estudiants signats entre els centres de la UB i centres d’universitats de països fora de la UE (resta del món).El període d'estudis és generalment mínim d'un semestre i màxim de dos semestres consecutius i sempre dins un curs acadèmic de la UB.

La cerca de places s’ha de realitzar a través de l’aplicatiu Mobility Online (SOP ), com a criteri de cerca cal entrar els camps: Facultat, Programa d’Intercanvi “Convenis Específics", Ensenyament i l’any acadèmic. 

 

Global UB Mobility (abans CONVENIS GENERALS) : Acords per a l’intercanvi d’estudiants signats entre la UB i universitats de diferents països del món. En funció de les places acordades en els convenis, s’elabora l’oferta de places de mobilitat (veure Annex 1).

El període d'estudis és generalment mínim d'un semestre i màxim de dos semestres consecutius i sempre dins un curs acadèmic de la UB. La cerca de places s’ha de realitzar a través de l’aplicatiu Mobility Online (SOP), com a criteri de cerca només cal entrar els camps programa d’intercanvi “convenis generals”, facultat “OMPI” i l’any acadèmic.  

 

 

PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE LA FACULTAT DE BIOLOGIA UB  :

 

PRÀCTIQUES CURRICULARS INTERNACIONALS : Programa per a realització de pràctiques amb reconeixement acadèmic en institucions i empreses fora de la Unió Europea.

No hi ha places específiques, cal que l'estudiant contacti directament amb una institució o empresa on realitzarà les pràctiques. Un cop s'hagi aconseguit l'acceptació per part de la institució / empresa d'acollida caldrà signar un conveni de cooperació educativa i un projecte formatiu.