Reconeixement acadèmic

Si vas a cursar assignatures, sempre que els programes i el nombre de crèdits siguin similars (assignatura a l’estranger i assignatura a la UB), podràs reconèixer qualsevol assignatura obligatòria (troncal o de menció) del teu pla docent. També podràs reconèixer assignatures optatives.

Tingues en compte però que no es poden reconèixer assignatures matriculades i no superades a la Facultat anteriorment.


En primer lloc has de buscar les assignatures que la Universitat de destí ofereix als estuidant d'interncanvi

Un cop trobades les assignatures definineix el reconeixement i feu una proposta d’equivalència acadèmica

S’ha de mirar els Syllabus de les assignatures al destí i comparar-los amb els plans docents de les assignatures a la UB, temari, crèdits ECTS...

 

En el cas de que una asignatura tingui 15 ECTS, es podría convalidar, per exemple, per una obligatòria de 6 ECTS i els 9 ECTS restants ser per assignatures optatives

És responsabilitat teva conèixer quines assignatures has de cursar a la UB (atenció amb les obligatòries i optatives de menció !!!) i fer una proposta de Document d’Equivalència Acadèmica (DEA)  (amb els codis i links de les assignatures a destí) que enviaràs a la cap de l’ORI  (martacamps@ub.edu) i l’ORI l’enviarà al/a la vostre/a cap d’estudis.

Aquí pots veure un Exemple DEA assignatures

 

En el cas que vagis a cursar un Projecte de Recerca a durant la teva mobilitat es podrà reconèixer pels Pràcticums I i II i la part experimental del TFG.