Sol·licitud

Les sol·licituds de mobilitat dels programes de mobilitat de la UB (Erasmus EStudis i Pràctiques, Convenis Generals i Específics) s’han de fer a través del Portal de Mobilitat (SOP). La sol·licitud s’ha d’imprimir i entregar als registres generals de la UB, juntament amb la documentació requerida.  El  més proper a la Facultat de Biologia és el de la Facultat de Ciències de la Terra, obert de 9 a 14h. Si manca documentació es pot entregar posteriorment.

Els terminis i documentació a presentar varien d’un programa a un altre