Sol·licitud individual

La modalitat de sol·licitud individual permet realitzar un intercanvi a qualsevol universitat del món, encara que ni nosaltres com a facultat ni la Universitat de Barcelona, hi tingui firmat cap conveni d’intercanvi d’estudiants.

La modalitat de sol·licitud individual, no obstant, no forma part dels programes de mobilitat internacional de la UB, és per això que no comparteix totes les característiques d’aquests programes:

  • Sí: permet la realització d’un intercanvi d’un o dos semestres de duració dins del mateix curs acadèmic.
  • Sí: reconeixement dels cursos realitzats a l’estranger, sempre que es segueixin els tràmits pertinents per a fer-ho.
  • No: exempció de pagament de la matrícula a la universitat estrangera.

Així doncs, la diferència més destacada és que realitzar un intercanvi sota aquesta modalitat no t’eximeix de pagar les taxes a la universitat estrangera, per tant, hauràs de pagar la matrícula tant a la UB com a la teva universitat d’acollida.