Comunicat SIRECOVI - OSPDH contra la censura i els atacs com defensors de drets humans

COMUNICAT

 La recent intervenció del Dr. Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) i del Sistema de Registre i Comunicació de la Violència Institucional (SIRECOVI), el passat 29 de novembre, al programa de TV3 Tot es mou, ha estat contestada amb greus acusacions i desqualificacions emeses des de les seccions sindicals de la UGT Presons i Comissions Obreres, tant a nivell professional com personal dirigides cap al director d'aquest Centre d'Investigació de la Universitat de Barcelona.

Considerem imprescindible manifestar, encara que sembli obvi, que assenyalar el fet que en els centres penitenciaris catalans es produeixen situacions de maltractaments o altres vulneracions de drets fonamentals no implica de cap manera afirmar que el col·lectiu de treballadors d'aquests centres les duguin o les hagin dut a terme.

Les manifestacions del Dr. Rivera no pretenien de cap manera calumniar o desprestigiar tot un col·lectiu professional, sinó posar el focus d’atenció pública en una problemàtica social que porta anys sent motiu de preocupació per a organismes internacionals de drets humans com el Comitè per a la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa (CPT), el Comitè contra la Tortura de l'Organització de les Nacions Unides (CAT), o l'Organització Mundial contra la Tortura (OMCT), amb l’objectiu que Espanya/Catalunya compleixi amb els compromisos internacionals adoptats per l'Estat en matèria de protecció de drets humans.

Espanya ha estat condemnada reiteradament (fins a 10 ocasions) pel Tribunal Europeu de Drets Humans per violació de l'art. 3 del Conveni Europeu de 1950 (prohibició de tortures i tractes degradants), i això hauria d'impulsar unes polítiques públiques que prioritzi la investigació de les denúncies presentades, en lloc de negar-les i insultar i amenaçar els que dirigeixen organitzacions i centres universitaris d'investigació sobre violència institucional, sol·licitant que es prohibeixi el seu accés als centres de privació de llibertat, com acaba de fer el Sindicat al·ludit en primer terme.

La criminalització dels defensors de drets humans, a més de ser denunciada per diferents organitzacions de drets humans de reconeixement internacional com Amnistia Internacional o l'OMCT ha donat lloc fins i tot a que el 1998 l'ONU aprovés una Declaració sobre el dret i el deure dels individus, els grups i les institucions per promoure i protegir els drets humans i les llibertats fonamentals universalment reconeguts.

La campanya de desqualificacions ara reiniciada contra el Dr. Iñaki Rivera, s'inscriu, a més, en una llarga història d'insults, amenaces i censura promoguda sempre des de algunes organitzacions sindicals de funcionaris penitenciaris. Cada vegada que s'ha fet públic algun Informe sobre violència institucional, o s'ha denunciat algun cas de persones preses maltractades o s'ha dictat alguna sentència per delictes contra la integritat moral de persones privades de llibertat, la reacció ha estat sempre la mateixa (i també ha estat advertida com a molt greu des d'organitzacions internacionals). Davant l'existència de maltractaments haurien de ser, també, els propis sindicats els interessats en aclarir els fets, assenyalar els responsables i assegurar-se de que es prenguin les mesures necessàries perquè això no torni a succeir.

Des de l'equip SIRECOVI considerem que un sistema penitenciari propi d’un Estat democràtic, ha de ser permeable a les observacions, les sentències i les recomanacions dels Tribunals i dels organismes de defensa de drets fonamentals. Tot això és el que volem assenyalar avui, precisament, dia internacional de commemoració dels drets humans.

 

Barcelona, 10 de desembre de 2018

 

P.D. amb data 20.12.2018 L'Observatori per a la Protecció dels Defensors de Drets Humans de la Federació Internacional de Drets Humans (FIDH) i de l'Organització Mundial Contra la Tortura (OMCT) envien una carta oberta dirigida a les autoritats espanyoles i catalanes preocupant-se per la campanya d'atacs en contra del Sr. Iñaki Rivera.
 
10/12/2018
Documents: 

Dos campus d'Excel·lència Internacional