Funcions i competències

  • Emetre i difondre informes i publicacions cientìfiques

  • Difondre la recerca, la docència i la transferència de coneixement

  • Esdevenir un espai de referència en l'estudi i l'anàlisi de les seves àrees de treball

  • Promoure la col·laboració amb institucions i organitzacions socials defensores dels drets humans

  • Organitzar cursos, jornades, seminaris i congressos

  • Proporcionar assessorament científic i tècnic

Dos campus d'Excel·lència Internacional