Grup de Recerca Consolidat Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans

Ref. externa: 2005SGR00499

Membres (juny de 2007):

 • Rivera Beiras, Iñaki. Professor de la Universitat de Barcelona
 • Antón Mellón, Joan. Professor de la Universitat de Barcelona
 • Aranda Ocaña, Mónica. Investigadora del OSPDH de la Universitat de Barcelona
 • Bergalli, Roberto. Professor de les Universitats de Barcelona i Nacional de Buenos Aires
 • Cano López, Francisca. Investigadora de l’OSPDH de la Universitat de Barcelona
 • Fernández Bessa, Cristina. Investigadora de l’OSPDH de la Universitat de Barcelona
 • Font Serrano, Nuria. Professora de la Universitat de Barcelona
 • Garcés, Marina. Professora de la Universitat de Saragossa
 • García-Borés i Espí, Josep M. Professor de la Universitat de Barcelona
 • Anitua, Gabriel Ignacio. Professor de la Universitat Nacional de Buenos Aires
 • Izard Llorensm, Miquel. Professor de la Universitat de Barcelona
 • Jorquera Fariñas, Víctor. Professor de la Universitat de Barcelona
 • López Petit, Santiago. Professor de la Universitat de Barcelona
 • Martínez Escamilla, Margarita. Professora de la Universitat Complutense de Madrid
 • Monclús Masó, Marta. Investigadora de l’OSPDH de la Universitat de Barcelona
 • Nicolás Lazo, Gemma. Investigadora de l’OSPDH de la Universitat de Barcelona
 • Roig Forteza, Aura. Investigadora de l’OSPDH de la Universitat de Barcelona
 • Serrano Blasco, Javier. Professor de la Universitat de Barcelona
 • Silveira Gorski, Héctor Claudio. Professor de la Universitat de Lleida
 • Ubasart González, Gemma. Investigadora de l’OSPDH de la Universitat de Barcelona
 • Zamora Muniente, Gloria. Investigadora de l’OSPDH de la Universitat de Barcelona

 

Objectius:

 • analitzar els tipus de tractaments que el sistema penal dona als problemes socials;
 • contribuir a la promoció de la cultura dels drets humans.

 

Línies de recerca:

 • privació de llibertat i Drets Humans;
 • anàlisi dels sistemes penitenciaris català, espanyol i europeu;
 • menors i sistema penal: tipus d’intervenció penal que s’adopta davant els menors infractors de la llei;
 • anàlisi feminista del sistema penal;
 • la problemàtica de les treballadores sexuals a la ciutat de Barcelona;
 • tipus de polítiques públiques implementades a l’àmbit de la prostitució;
 • examen de les principals dificultats i possibilitats per a la inserció sociolaboral de dones ex-preses a la societat catalana;
 • administració de justícia;
 • anàlisi de l’anomenada justícia de proximitat que es preveu a la Carta Municipal de Barcelona per a la seva gradual implementació com a sistema d’administració/mediació de la justícia més propera a la ciutadania;
 • estudi de l’anomenada “justícia restaurativa” pròpia dels països europeus;
 • migracions, Dret i sistemes de control: anàlisi de la situació de vulnerabilitat i integració de la migració a Catalunya;
 • política i valors democràtics: anàlisi empíric d’àmbits relacionats amb la cultura política i els valors democràtics de les societats contemporànies.

 

Paraules clau: sociologia jurídico-penal, dret penal, filosofia, psicologia, gènere, sistema penal.

 

Finançament: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Dos campus d'Excel·lència Internacional