Anglès

Prison conditions in the Member States: selected European standards and best practices

Descripció: 

Aquest document del Parlament Europeu proporciona una visió general de les normes europees i bones pràctiques en relació amb les condicions de la presó. L'acció de la UE en l'àmbit de la cooperació judicial en assumptes penals es veu afectada per les condicions de detenció en tots els Estats membres de la UE. El Consell d'Europa ha adoptat nombroses recomanacions i normes sobre les condicions de vida a la presó, i el Tribunal Europeu de Drets Humans ha determinat que les condicions de detenció poden violar la prohibició de la tortura i els maltractaments.

Prison conditions in the Member States: selected European standards and best practices

Descripció: 

Este documento proporciona una visión general de las normas europeas y buenas prácticas en relación con las condiciones de la prisión. La acción de la UE en el ámbito de la cooperación judicial en asuntos penales se ve afectada por las condiciones de detención en todos los Estados miembros de la UE. El Consejo de Europa ha adoptado numerosas recomendaciones y normas sobre las condiciones de vida en prisión, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que las condiciones de detención pueden violar la prohibición de la tortura y los malos tratos.

HIV, HCV, TB AND HARM REDUCTION IN PRISONS Human Rights, Minimum Standards and Monitoring at the European and International Levels

Descripció: 

This report is part of the European Union cofunded project “Improving Prison Conditions by Strengthening Infectious Disease Monitoring”, led by Harm Reduction International. The project aims to reduce ill treatment of people
in detention and improve prison conditions through more comprehensive and standardised monitoring of the human immunodeficiency virus (HIV), hepatitis C virus (HCV), tuberculosis (TB) and harm reduction. 

Noves publicacions del projecte European Prison Observatory

Descripció: 
Noves publicacions del projecte European Prison Observatory:
 
1) ALTERNATIVES TO IMPRISONMENT IN EUROPE: A HANDBOOK OF GOOD PRACTICE
2) REDUCING THE PRISON population IN EUROPE: DOES COMMUNITY JUSTICE WORK?
 
Els informes es poden consultar a apartat de l'Àrea de Privació de Llibertat i Drets Humans.

Newsletter (maig) de l'European Group for the Study of Deviance and Social Control

Descripció: 

Darrer número de la Newsletter de l'European Group for the Study of Deviance and Social Control que està dedicat a la memòria de Massimo Pavarini (amb text d'Iñaki Rivera) i de lolita Aniyar de Castro (amb text de Keymer Àvila).

http://www.europeangroup.org/sites/default/files/Newsletter%20May%202016...

Euroepan Group for the Stuudy of Deviance and Social Control, March Newslerrer

Descripció: 
La Newsletter de març de l'European Group pot trobar . here
 

European Group for the Study of Deviance and Social Control, Newsletter 11 (2015)

Descripció: 
Nova Newsletter de desembre de l'European Group for the Study of Deviance and Social Control,
 
Descarregable a:
 

 

National monitoring bodies of prison conditions and the European standards

Descripció: 

Nou Informe del European Prison Observatory sobre institucions de monitoreig nacionals i standards europeus.

European Group Newsletter (Junio 2015)

Descripció: 

 

 Butlletí de juny del European Group for the Study of Deviance and Social Control.
 

Secció especial dedicada a Nils Christie, mort el passat 27 de maig.
També s'inclouen articles de Bree Carlton i John Moore.

Us recordem que s'ha ampliat el termini d'inscripció per a la conferència de Tallinn fins al 30 de juny.

European Group Newsletter (Març 2015)

Descripció: 

Social Divisions, Surveillance and the Security State

43rd Annual Conference of the European Group for the Study of Deviance and Social Control

26th - 29th August 2015

Faculty of Law

University of Tartu

Tallinn

Estonia

 

Termini per a enviar comunicacions: març 31

Pàgines

Subscriure a RSS - Anglès

Dos campus d'Excel·lència Internacional