Immigració i Ciutadania. Reptes de la Catalunya del segle XXI

Any publicació: 
2006
Autor/s: 
Héctor Silveira, Quim Novelles, Luis Juberías (eds.)
Editor/s: 
Fundació Pere Ardiaca

Fundació Pere Ardiaca, Barcelona, 2006. ISBN: 84-933898.9.7

Índex : Unes consideracions inicials (C. Sánchez); Presentació (H. Silveira); I) Migracions a la Globalització: d'on venim i on anem (J. Fontana, J. Ballesteros, L. Benería, C. Molinero); II) Nouvinguts: treballadors i treballadores desqualificats en una societat postindustrial? (A. Recio, A. Martínez, E. Rojo, D. Juliano, M. Solsona, M. do Carmo, M. Fonseca, R. Domingo, C. Beltrán); III) La immigració econòmica: entre el dret i l'exclusió (L. Díez, G. Pisarello, D. Moya, H. Silveira, G. Escobar); IV) Els reptes de l'escola pública davant d'una societat multicultural (I. Vila, A. Escandell, M. N'diaye, D. Laín); V) Polítiques públiques i gestió de la diversitat (A. Ros, J. Miralles, S. Serra, I. Fina, M. Cano); VI) Convivència i ciutadania: reflexions i propostes (F. F. Buey, M. Delgado, G.Saliba, J. M. Patón); Epíleg de Javier de Lucas.

Idioma publicació: 
Català

Dos campus d'Excel·lència Internacional