Informe CPT europeu 2013

Any publicació: 
2013
Autor/s: 
Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans o Degradants (CPT)

Informe al govern espanyol sobre la visita a Espanya realitzada per el Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura i de les Penes o Tractes Inhumans o Degradants (CPT).

El Govern espanyol ha sol·licitat la publicació d'aquest informe i de la seva resposta. La resposta del Govern figura al document CPT/Inf (2013) 7

Informe CPT/Inf (2013) 6, publicat a Estrasburg, el 30 d'abril de 2013

Idioma publicació: 
Espanyol

Dos campus d'Excel·lència Internacional