Internacionals i europeus

Women, integration and prison (MIP)

Ref. Externa: HPSE-CT-2002-00111.

Coordinadora:

 • Encarna Bodelón.

Període: 01/11/2002-30/03/2005.

Finançament: V Programa Marc de la Comissió Europea.

Expansion, urban development and crime

Coordinadors:

 • R. Bergalli,
 • I. Rivera Beiras.

Període: 2003.

Libertà in carcere (AGIS)

Ref. Externa: (JAI/2004/AGIS/052).

Membres:

 • M. Monclús,
 • I. Rivera Beiras,
 • E. La Torre,
 • G. Ubasart,
 • M. Zangirolami.

Coordinador:

 • I. Rivera Beiras

Període: 2004-2006

Finançament: V Programa marc de la Comissió Europea-DG Justícia.

Investigación preliminar. Delincuencia juvenil: políticas económicas y sociales.

Membres:

 • R. Bergalli,
 • F. Cano,
 • I. Rivera Beiras.

Coordinadors:

 • R. Bergalli,
 • I. Rivera Beiras.

Període: 2005-2007.

Finaçament: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) i Corte Suprema de Justícia de El Salvador.

Challenge. The Changing Landscape of European Liberty and Security

Ref. Externa: CIT1-CT-2004-506255.

Membres:

 • R. Bergalli,
 • C. Fernández,
 • A. Manavella,
 • I. Rivera Beiras.

Coordinador:

 • R. Bergalli,
 • I. Rivera Beiras.

Període: 01/06/2004-30/05/2009.

Finançament: VI Programa Marc de la Comissió Europea, DG Recerca.

Crime Repressions Costs in Context (CRCC)

Ref. Externa: CIS8 44351.

Membres:

 • G. Nicolás Lazo,
 • I. Rivera Beiras,
 • H. Silveira.

Coordinador:

 • I. Rivera Beiras.

Període: 01/05/2007-30/04/2009.

Finançament: VI Programa Marc de la Comissió Europea

Dos campus d'Excel·lència Internacional